Діагностика несправностей на шині 1Wire

1. Якщо Master пристрій відправив команду MATCH ROM (55h), то
МК повинен передати 8 байтів адреси пристрою, з яким буде здійснюватися наступний обмін даними
від пристрою до МК надходить 8 байтів його власної унікальної адреси
пристрій відразу вважає, що адреса збіглася
кожний пристрій передає послідовно біти ідентифікатора, починаючи з молодшого. Спочатку передається прямий біт, далі інверсний
2. Якщо Master пристрій відправив команду SEARCH ROM (F0h), то
МК повинен передати 8 байтів адреси пристрою, з яким буде здійснюватися наступний обмін даними
від пристрою до МК надходить 8 байтів його власної унікальної адреси
пристрій відразу вважає, що адреса збіглася
кожний пристрій передає послідовно біти ідентифікатора, починаючи з молодшого. Спочатку передається прямий біт, далі інверсний
3. Якщо Master пристрій відправив команду SKІ ROM (CCh), то
МК повинен передати 8 байтів адреси пристрою, з яким буде здійснюватися наступний обмін даними
від пристрою до МК надходить 8 байтів його власної унікальної адреси
пристрій відразу вважає, що адреса збіглася
кожний пристрій передає послідовно біти ідентифікатора, починаючи з молодшого. Спочатку передається прямий біт, далі інверсний
4. Якщо Master пристрій відправив команду READ ROM (33h), то
МК повинен передати 8 байтів адреси пристрою, з яким буде здійснюватися наступний обмін даними
від пристрою до МК надходить 8 байтів його власної унікальної адреси
пристрій відразу вважає, що адреса збіглася
кожний пристрій передає послідовно біти ідентифікатора, починаючи з молодшого. Спочатку передається прямий біт, далі інверсний
5. Яку команду можна використовувати для передачі деякої інформації відразу всім пристроям
SKІ ROM
READ ROM
SEARCH ROM
MATCH ROM
6. Виберіть правильні твердження, що стосуються мережевого рівня
на цьому рівні відбувається адресація елементів на однопроводовій шині
всі Slave пристрої очікують одну з команд адресації
команда адресації повинна вибрати один або кілька пристроїв, з якими Master буде працювати
основні команди - це команди "Запис пам'яті" та "Читання пам'яті"
7. Виберіть правильні твердження, що стосуються транспортного рівня
на цьому рівні відбувається адресація елементів на однопроводовій шині
всі Slave пристрої очікують одну з команд адресації
команда адресації повинна вибрати один або кілька пристроїв, з якими Master буде працювати
основні команди - це команди "Запис пам'яті" та "Читання пам'яті"
8. Для давача температури DS18b20 команд транспортного рівня 44H означає
запуск процесу конвертування температури в код
читання блокнотної пам'яті
читання інформації з EEPROM у блокнотну пам'ять
запис у блокнотну пам'ять
9. Для давача температури DS18b20 команд транспортного рівня BEH означає
запуск процесу конвертування температури в код
читання блокнотної пам'яті
читання інформації з EEPROM у блокнотну пам'ять
запис у блокнотну пам'ять
10. За допомогою якої спеціальної команди ведучий пристрій (Master) може здійснювати автоматичний пошук ведених пристроїв (Slave)?
SKІ ROM
READ ROM
SEARCH ROM
MATCH ROM
11. Виберіть правильне твердження (для шини 1-Wіre)
обмін інформацією по шині 1-Wіre завжди ведеться з ініціативи одного ведучого пристрою
будь-який обмін інформацією починається з подачі імпульсу скидання RESET у лінію 1-Wіre ведучим пристроєм
обмін інформацією по шині 1-Wіre може починатися з ініціативи Slave пристрою
будь-який обмін інформацією починається з подачі імпульсу скидання RESET у лінію 1-Wіre Slave пристроєм
12. Виберіть правильне твердження (для шини 1-Wіre)
дозволяється "гаряче" підключення й відключення пристроїв
не дозволяється "гаряче" підключення й відключення пристроїв
будь-який пристрій, що підключений до 1-Wіre, видає імпульс PRESENCE з появою живлення та при виявленні сигналу RESET
будь-який пристрій, що підключений до 1-Wіre, видає імпульс PRESENCE тільки при виявленні сигналу RESET
13. Виберіть правильне твердження (для шини 1-Wіre)
поява в шині 1-Wіre імпульсу PRESENCE, як відповідь на сигнал RESET, інформує Master пристрій про наявність хоча б одного Slave пристрою
поява в шині 1-Wіre імпульсу PRESENCE інформує Slave пристрій про початок тайм-слоту
обмін інформації ведеться так званими тайм-слотами: один тайм-слот служить для обміну одним бітом інформації
обмін інформації ведеться так званими тайм-слотами: один тайм-слот служить для обміну одним байтом інформації
14. Виберіть правильне твердження (для шини 1-Wіre)
дані передаються байтами, біт за бітом, починаючи з молодшого біта
дані передаються байтами, біт за бітом, починаючи з старшого біта
ймовірність відсутності спотворень переданих/прийнятих даних гарантується шляхом підрахунку циклічної контрольної суми
ймовірність відсутності спотворень переданих/прийнятих даних гарантується шляхом перевірки біту парності
15. На рисунку зображений сигнал RESET і PRESENCE. Червоним кольором (A) позначена ділянка, яка характеризує такі процеси
імпульс RESET формує МК, який переводить в низький логічний рівень шину 1-Wіre і втримує її в цьому стані мінімум 480 мкс
МК відпускає шину і на лінії встановиться високий логічний рівень
Slave пристрій формує імпульс PRESENCE і переводить у низький рівень лінію та втримує її в цьому стані від 60 до 240 мікросекунд
Slave пристрій відпускає шину
16. На рисунку зображений сигнал RESET і PRESENCE. Зеленим кольором (С) позначена ділянка, яка характеризує такі процеси
імпульс RESET формує МК, який переводить в низький логічний рівень шину 1-Wіre і втримує її в цьому стані мінімум 480 мкс
МК відпускає шину і на лінії встановиться високий логічний рівень
Slave пристрій формує імпульс PRESENCE і переводить у низький рівень лінію та втримує її в цьому стані від 60 до 240 мікросекунд
Slave пристрій відпускає шину
17. На рисунку зображений сигнал RESET і PRESENCE. Синім кольором (В) позначена ділянка, яка характеризує такі процеси
імпульс RESET формує МК, який переводить в низький логічний рівень шину 1-Wіre і втримує її в цьому стані мінімум 480 мкс
МК відпускає шину і на лінії встановиться високий логічний рівень
Slave пристрій формує імпульс PRESENCE і переводить у низький рівень лінію та втримує її в цьому стані від 60 до 240 мікросекунд
Slave пристрій відпускає шину
18. На рисунку зображений сигнал RESET і PRESENCE. Синім кольором (D) позначена ділянка, яка характеризує такі процеси
імпульс RESET формує МК, який переводить в низький логічний рівень шину 1-Wіre і втримує її в цьому стані мінімум 480 мкс
МК відпускає шину і на лінії встановиться високий логічний рівень
Slave пристрій формує імпульс PRESENCE і переводить у низький рівень лінію та втримує її в цьому стані від 60 до 240 мікросекунд
Slave пристрій відпускає шину
19. На якій ділянці зображений сигнал RESET
A
AB
C
CD
20. На якій ділянці зображений сигнал PRESENCE
A
AB
C
CD
21. На якій ділянці мікроконтролер знаходиться в стані передавання
A
AB
C
CD
22. На якій ділянці мікроконтролер знаходиться в стані приймання
A
AB
C
CD
23. Процедура ініціалізації інтерфейсу, з якої починається будь-який обмін даними між пристроями, триває мінімум
960 мкс
480 мкс
60 мкс
240 мкс
24. На якому малюнку зображений тайм слот передачі "1" від МК до Slave пристрою
A
B
C
D
25. На якому малюнку зображений тайм слот передачі "0" від МК до Slave пристрою
A
B
C
D
26. На якому малюнку зображений тайм слот приймання МК "0" від Slave пристрою
A
B
C
D
27. На якому малюнку зображений тайм слот приймання МК "1" від Slave пристрою
A
B
C
D
28. Тривалість будь-якого тайм-слоту повинна перебувати в межах
від 60 до 120 мкс
від 15 до 60 мкс
від 60 до 240 мкс
від 15 до 480 мкс
29. Між окремими тайм-слотами передбачений інтервал не менший
1 мкс
15 мкс
45 мкс
30 мкс