PCI _PCIe

1. В якому правильному порядку повинні знаходитися складові стандартної конфігурації системи PCI Express зображеної на рисунку?
" кеш-пам'ять другого рівня, міст, процесор, комутатор, пам'ять
" кеш-пам'ять другого рівня, процесор, міст, комутатор, пам'ять
" міст, кеш-пам'ять другого рівня, процесор, комутатор, пам'ять
" процесор, комутатор, пам'ять, міст, кеш-пам'ять другого рівня
2. На рисунку позиція 4 це
commutator
bridge
microprocessor
RAM
3. На рисунку позиція 3 це
commutator
bridge
microprocessor
RAM
4. На рисунку позиція 5 це
commutator
bridge
microprocessor
RAM
5. На рисунку позиція 2 це
commutator
bridge
microprocessor
RAM
6. За що відповідає фізичний рівень стеку протоколів PCI Express?
за передачу біт від відправника до одержувача через двоточкове з'єднання
за передачу пакетів
за виконання всіх операцій шини
виступає посередником між PCI Express і операційною системою
7. За що відповідає програмний рівень стеку протоколів PCI Express?
за передачу біт від відправника до одержувача через двоточкове з'єднання
за передачу пакетів
за виконання всіх операцій шини
виступає посередником між PCI Express і операційною системою
8. За що відповідає канальний рівень стеку протоколів PCI Express?
за передачу бітів від відправника до одержувача через двоточкове з'єднання
за передачу пакетів
за виконання всіх операцій шини
виступає посередником між PCI Express і операційною системою
9. За що відповідає рівень транзакції стеку протоколів PCI Express?
за передачу бітів від відправника до одержувача через двоточкове з'єднання
за передачу пакетів
за виконання всіх операцій шини
виступає посередником між PCI Express і операційною системою
10. В якій послідовності працюють всі рівні стеку?
фізичний, транзакції, програмний, канальний
фізичний, канальний, транзакції, програмний
фізичний, програмний, транзакції канальний
програмний, транзакції, канальний, фізичний
11. Виберіть правильне твердження
PCI Express виконує роль універсального комутатора, що з'єднує мікросхеми по послідовним каналам
PCI Express виконує роль універсального комутатора, що з'єднує мікросхеми по паралельним каналам
PCI Express замінює паралельну шину високошвидкісним послідовним з'єднанням
PCI Express замінює послідовні з'єднання в шинній топології паралельним високошвидкісним з'єднанням
12. Двоточкове з'єднання між комутатором та мікросхемою пристрою введення/виведення це
два одноправлених канали передавання даних з 4 проводами (2 сигнальних, 2 земля)
два одноправлених канали передавання даних з 2 проводами (2 сигнальних)
один канал передавання даних з 2 проводами (1 сигнальний, 1 земля)
один канал передавання даних з 3 проводами (2 сигнальних, 1 земля)
13. Виберіть правильне твердження для шини PCI Express
має централізований комутатор
використовується шину даних, адреси, керування
використовується вузьке послідовне двоточкове з'єднання
використовується широка паралельна шина
Master пристрій шини передає Slave пристроям команди на читання слова або блока, які складаються з декількох слів
14. Виберіть правильне твердження для шини PCI
має централізований комутатор
використовується шину даних, адреси, керування
використовується вузьке послідовне двоточкове з'єднання
використовується широка паралельна шина
Master пристрій шини передає Slave пристроям команди на читання слова або блока, які складаються з декількох слів
15. Пакет даних, що передається по шині PCI Express містить
заголовок з керуючою інформацією
корисне навантаження з даними, що передаються
заголовок з даними, що передаються
корисне навантаження з інформацією керування даними
16. Виберіть правильне твердження для шини PCI Express
підтримує "гаряче" підключення
фізична довжина з'єднань між комутатором та мікросхемою пристрою введення/виведення збільшилась
PCI Express конектори суттєво менші за PCI конектори, що дозволяє виробникам розробляти компактні пристрої та комп'ютери
PCI Express конектори аналогічні за розмірами PCI конекторам, що не дозволяє виробникам розробляти компактні пристрої та комп'ютери
фізична довжина з'єднань між комутатором та мікросхемою пристрою введення/виведення зменшилась
17. В технології PCI Express не передбачений тактовий генератор. Це приводить до того що
пристрій передає інформацію у будь-який момент, коли є, що передавати і це підвищує швидкодію обміну даними
пристрій передає інформацію у будь-який момент, коли є, що передавати і це приводить до хаосу в обміні даними і зменшує швидкодію обміну даними
для синхронізації даних відправника та отримувача використовується 8/10-розрядне кодування
для синхронізації даних відправника та отримувача даних використовується NRZ кодування
18. 8/10-розрядне кодування означає, що
байт даних кодується дозволеними 10 бітними кодами, що забезпечує синхронізацію даних відправника та отримувача
до байту даних додають біт старту та біт зупинки, що забезпечує синхронізацію даних відправника та отримувача
до даних, що містять 6 одиниць або 6 нулів вставляють спеціальний символ, що дозволяє безпомилково прийняти дані, що передаються
до байту даних додають по 1 на початку та на кінці, що забезпечує синхронізацію даних відправника та отримувача
19. На якому рівні відправнику надсилається пакет підтвердження
на канальному рівні
на фізичному рівні
на рівні транзакцій
на програмному рівні
20. На якому рівні підраховується CRC код
на канальному рівні
на фізичному рівні
на рівні транзакцій
на програмному рівні
21. Виберіть адресний простір транзакцій для виконання стандартних операцій читання та запису
простір пам'яті
простір введення-виведення
простір конфігурацій
простір повідомлень
22. Виберіть адресний простір транзакцій для адресації регістрів керування
простір пам'яті
простір введення-виведення
простір конфігурацій
простір повідомлень
23. Виберіть адресний простір транзакцій для ініціалізації системи
простір пам'яті
простір введення-виведення
простір конфігурацій
простір повідомлень
24. Виберіть адресний простір транзакцій для переривань
простір пам'яті
простір введення-виведення
простір конфігурацій
простір повідомлень
25. Виберіть правильне твердження для слоту PCI Express
в слоти можна вставляти карти с тим же розміром або меншим
в слоти можна вставляти карти тільки однакового розміру
підтримується технологія Up-plugging
підтримується технологія Down-plugging
26. Максимальна швидкість обміну даними шиною PCI дорівнює
528 Мбайт/с
2,1 Гбайт/с
4,3 Гбайт/с
4 Гбайт/с
27. Максимальна швидкість обміну даними шиною AGP дорівнює
528 Мбайт/с
2,1 Гбайт/с
4,3 Гбайт/с
4 Гбайт/с
28. Максимальна швидкість обміну даними шиною PCi Express дорівнює
528 Мбайт/с
2,1 Гбайт/с
4,3 Гбайт/с
4 Гбайт/с
29. Пропускна здатність шини EISA?
155 Мбайт/с
310 Мбайт/с
33,3 Мбайт/с
16,7 Мбайт/с
30. Пропускна здатність шини ISA?
155 Мбайт/с
310 Мбайт/с
33,3 Мбайт/с
16,7 Мбайт/с
31. Виберіть правильне твердження
шина PCI синхронна
шина PCI асинхронна
транзакції по шині здійснюються між головним та підлеглими пристроями
транзакції по шині здійснюються через корневий концетратор
32. Шина AGP обмінюється даними з процесором
через North bridge
через Sough bridge
через Direct Media Interface
Epress chipset
33. Пристрій, що підключений через PCI слот обмінюється даними з процесором
через North bridge
через Sough bridge
через Direct Media Interface
Epress chipset
34. Для доступу до шини PCI
PCI пристрій встановлює сигнал REQ# та очікує сигнал GNT# від арбітру шин
PCI пристрій встановлює сигнал GNT# та очікує сигнал REQ# від арбітру шин
арбітр шин встановлює сигнал REQ# та очікує сигнал GNT# від PCI пристрою
арбітр шин встановлює сигнал GNT# та очікує сигнал REQ# від PCI пристрою
35. Шина PCI надається
для однієї транзакції з необмеженою тривалістю
для однієї транзакції з обмеженою тривалістю
для трьох транзакцій з необмеженою тривалістю
для трьох транзакцій з обмеженою тривалістю
36. PCI пристрій отримав доступ до шини і виконує транзакцію. Арбітр шини скидає сигнал GNT#. Це означає
пристрій повинний звільнити шину в наступному циклі
пристрій повинний вставити пустий цикл
шина вільна і можна виконувати наступну транзакцію
підлеглий пристрій отримало адресу і намагається відповісти
37. Арбітраж шини PCI дозволяє
виконувати довгі передачі та швидко реагувати на запити в шині від інших пристроїв
виконувати короткі передачі та швидко реагувати на запити в шині від інших пристроїв
виконувати довгі передачі та у задані моменти часу реагувати на запити в шині від інших пристроїв
виконувати передавання даних кожну 1 мкс та швидко реагувати на запити в шині від інших пристроїв
38. Транзакція читання на шині PCI виконується так
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу та переключає шину, цикл Т3 - підлеглий пристрій передає по шині дані, що запитувались
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - порожній, цикл Т3 - підлеглий пристрій передає по шині дані, що запитувались
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу, цикл Т3 - підлеглий пристрій передає по шині дані, що запитувались
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу та переключає шину, цикл Т3 -підлеглий пристрій приймає по шині дані
39. Транзакція запису на шині PCI виконується так
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу та переключає шину, цикл Т3 - підлеглий пристрій передає по шині дані, що запитувались
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - порожній, цикл Т3 - головний пристрій передає по шині дані
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу, цикл Т3 - підлеглий пристрій передає по шині дані, що запитувались
цикл Т1 - головний пристрій передає адресу на шину, цикл Т2 - головний пристрій удаляє адресу та переключає шину, цикл Т3 -підлеглий пристрій приймає по шині дані
40. Режим очікування на шині PCI вводиться, якщо
підлеглий пристрій не може дати відповідь протягом 3-х циклів
підлеглий пристрій не може дати відповідь протягом 3-х транзакцій
підлеглий пристрій не може дати відповідь протягом циклу Т3
надходить сигнал GNT# від арбітру шин
41. Сигнал FRAME# шини PCI використовується для?
позначення початку транзакції
готовність підлеглого пристрою до обміну даними
готовність головного пристрою до обміну даними
інформування підлеглим пристроєм, що воно вибрано
42. Сигнал IRDY# шини PCI використовується для?
позначення початку транзакції
готовність підлеглого пристрою до обміну даними
готовність головного пристрою до обміну даними
інформування підлеглим пристроєм, що воно вибрано
43. Сигнал TRDY# шини PCI використовується для?
позначення початку транзакції
готовність підлеглого пристрою до обміну даними
готовність головного пристрою до обміну даними
інформування підлеглим пристроєм, що воно вибрано
44. Сигнал DEVSEL# шини PCI використовується для?
позначення початку транзакції
готовність підлеглого пристрою до обміну даними
готовність головного пристрою до обміну даними
інформування підлеглим пристроєм, що воно вибрано
45. Що означає AD шини PCI?
команда / дозвіл звернення до байтів
шина адреси / даних
кадр
пристрій вибрано
46. Що означає сигнал С/ВЕ# шини PCI?
команда / дозвіл звернення до байтів
мультиплексування шини адреси / даних
кадр
готовність ведучого пристрою до обміну даними
47. Слот AMR використовується?
для роботи зі спеціалізованими модемами і звуковими картами
для роботи з відеоприскорювачами
для роботи з мережевими адаптерами
для установки додаткового USB хоста
48. Слот CNR використовується?
для роботи зі спеціалізованими аудіоплати і платами зв'язку
для роботи з відеоприскорювачами
для установки Bluetooth адаптера
для установки додаткового USB хоста
49. Слот CNR позначений?
A
B
C
D
50. Слот AGP позначений?
A
B
C
D
51. Слот ISA позначений?
A
B
C
D
52. Слот PCI позначений?
A
B
C
D