Діагностика та пошук несправностей в блоках живлення

1. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Що за елемент P1?
варистор
NTC термістор
PPTC термістор
позістор
2. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Що за елемент R1?
варистор
термістор
резистор
позістор
3. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Яке призначення елемента PR1?
при перевищенні напруги в мережі елемент різко зменшує свій опір, й струм, що збільшується, випалює запобіжник;
має великий опір, що обмежує зарядний струм конденсатора C2 в момент вмикання блоку живлення; при протіканні струму нагрівається й опір зменшується, що приводить до нормальної роботи блоку живлення;
обмежує струм у колі, не втрачає працездатність після спрацьовування;
у "холодному" стані його опір малий (18 - 24 Ом). Під дією великого стрибка струму моментально розігрівається та його опір різко зростає;
4. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Яке призначення елемента R1?
при перевищенні напруги в мережі елемент різко зменшує свій опір, й струм, що збільшується, випалює запобіжник;
має великий опір, що обмежує зарядний струм конденсатора C2 в момент вмикання блоку живлення; при протіканні струму нагрівається й опір зменшується, що приводить до нормальної роботи блоку живлення;
обмежує струм у колі, не втрачає працездатність після спрацьовування;
у "холодному" стані його опір малий (18 - 24 Ом). Під дією великого стрибка струму моментально розігрівається та його опір різко зростає;
5. На рисунку зображений режим перевірки діодів Шоткі. Які результати відповідають справному елементу?
при вимірюванні 1та 2 отримаємо нескінченний опір;
при вимірюванні 1та 2 отримаємо опір 2-10кОм;
при вимірюванні 1 отримаємо нескінчений опір, при вимірюванні 2 отримаємо опір 2-10кОм;
при вимірюванні 2 отримаємо нескінчений опір, при вимірюванні 1 отримаємо опір 2-10кОм;
6. Які зовнішні ознаки несправностей діодів Шоткі?
блок живлення запускається та через короткий проміжок часу він блокується;
блок живлення не блокується, на виході блоку живлення є пульсації; захист спрацьовує періодично;
самовільне вимикання блоку живлення при збільшенні навантаження;
блок живлення не запускається;
7. Для подавлення несиметричної завади використовують
конденсатори типу X
конденсатори типу Y
котушку індуктивності з двома обмотками, що мають однакове число витків
застосування загального екрану у вигляді коротко замкнутого витка з мідної фольги, що охоплює імпульсний трансформатор
8. Конденсатори типу Y
використовуються для боротьби з синфазними завадами та призначені для роботи в місцях, де вихід його з ладу не погрожує життю людини;
використовуються для боротьби з протифазними завадами та призначені для роботи в місцях, де вихід його з ладу не погрожує життю людини;
використовуються для боротьби з синфазними завадами та призначені для роботи в місцях, де вихід його з ладу погрожує життю людини;
використовуються для боротьби з протифазними завадами та призначені для роботи в місцях, де вихід його з ладу погрожує життю людини;
9. Який це елемент?
варистор
термістор
само відновлювальний запобіжник
позістор
10. На рисунку на позиції 1 встановлений елемент
варистор
термістор
само відновлювальний запобіжник
позістор
11. На рисунку на позиції 3 встановлений елемент
варистор
термістор
трансформатор, що подавлює симетричну заваду
позістор
12. На рисунку на позиції 4 встановлений елемент
варистор
термістор
конденсатор Y типу
конденсатор Х типу
13. На рисунку на позиції 5 встановлений елемент
діод Шоткі
діодний міст
конденсатор Y типу
конденсатор Х типу
14. Виберіть вірне твердження
конденсатори Y типу можна використовувати замість конденсаторів X типу
конденсатори Y типу не можна використовувати замість конденсаторів X типу
конденсатори X типу можна використовувати замість конденсаторів Y типу
конденсатори Y типу мають більшу ємність, ніж конденсатори X типу
15. Виберіть вірне твердження
ємність конденсаторів Y типу потрібно вибирати як можна більшою, а X типу як можна меншою
конденсатори Y типу не можна використовувати замість конденсаторів X типу
конденсатори X типу можна використовувати замість конденсаторів Y типу
конденсатори X типу мають більшу ємність, ніж конденсатори Y типу
16. Виберіть вірне твердження
ємність конденсаторів X типу потрібно вибирати як можна більшою, а Y типу як можна меншою
конденсатори Y типу не можна використовувати замість конденсаторів X типу
конденсатори X типу можна використовувати замість конденсаторів Y типу
конденсатори Y типу мають більшу ємність, ніж конденсатори X типу
17. Для подавлення несиметричної завади використовують елементи
С3, С5-С8
С1-С8
С1, С2, Тр1
С1-С8, Тр1
18. Для подавлення симетричної завади використовують
Тр1
С1-С8
С1, С2, Тр1
С1-С8, Тр1
19. Яка напруга повинна бути в точці В, якщо блок живлення справний?
150 В
300 В
200 В
700 В
20. Яка напруга повинна бути в точці А, якщо блок живлення справний?
100 В
600 В
300 В
1000 В
21. Яка напруга повинна бути в точці А, якщо блокінг-генератор не працює?
100 В
600 В
300 В
0 В
22. Яка напруга повинна бути в точці А, якщо є обрив W1?
100 В
600 В
300 В
0 В
23. Яка напруга повинна бути в точці А, якщо є обрив в первинних ланках блока живлення?
Яка напруга повинна бути в точці А, я100 В
300 В
600 В
100 В
0 В
24. Яка напруга повинна бути в точці А, якщо є коротко замкнуті витки в W1?
100 В
600 В
300 В
0 В
25. Що потрібно зробити в першу чергу, якщо блок живлення не вмикається або не видає вторинні напруги?
перевірити наявність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
перевірити запобіжники, випрямляч, фільтр
виміряти напругу на стоці регулюючого транзистора
вимірювання напругу запуску мікросхеми
26. Яка наступна перевірка після того як визначили, що запобіжник, випрямляч, фільтр справні?
перевірити наявність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
виміряти напругу на стоці регулюючого транзистора
вимірювання напруги запуску мікросхеми
виміряти напругу після мережного випрямляча
27. Яка наступна перевірка після того як визначили, що напруга в точці В 300 В?
виміряти напругу на стоці регулюючого транзистора
перевірити наявність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
вимірювання напруги запуску мікросхеми
виміряти напруга після мережного випрямляча
28. Напруга в точці А та В однакова. Яка можлива причина цієї несправності?
відсутність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
відсутність імпульсів на витоку регулюючого транзистора
несправність запобіжника
несправність конденсатора фільтра С2
29. Яка наступна перевірка після того як визначили, що напруга в точці А та В однакові ?
виміряти напругу на стоці регулюючого транзистора
перевірити наявність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
вимірювання напруги запуску мікросхеми
виміряти напруга після мережного випрямляча
30. Яка наступна перевірка після того як визначили, що сигнал на 6 виводі ІС відсутній ?
виміряти напругу на стоці регулюючого транзистора
перевірити наявність імпульсів на затворі регулюючого транзистора
перевірити наявність напруги запуску мікросхеми
виміряти напруга після мережного випрямляча
31. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Якщо блок живлення справний, то
лампа HL1 засвітилась та погасла (або світиться дуже слабо), лампа HL2 світиться
лампа HL1 засвітилась та погасла (або світиться дуже слабо), лампа HL2 засвітилась та погасла
лампа HL1 засвітилась та погасла (або світиться дуже слабо), лампа HL2 не світиться
лампа HL1 засвітилась та погасла (або світиться дуже слабо), лампа HL2 світиться дуже яскраво
32. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Лампа HL1 засвітилась та погасла, лампа HL2 світиться. Це означає, що
блок живлення справний
блок живлення не справний
несправний запобіжник імпульсного блоку живлення
несправні елементи первинної ланки блоку живлення
33. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Лампа HL1 засвітилась та погасла, лампа HL2 засвітилась та погасла. Це означає, що
блок живлення справний
блок живлення не справний і коло захисту заблокувало роботу блокінг-генератора
несправність в споживачах блоку живлення (навантаженні)
несправні елементи первинної ланки блоку живлення
34. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Лампа HL1 засвітилась та погасла, лампа HL2 не світиться. Це означає, що
блок живлення справний
блок живлення не справний і коло захисту заблокувало роботу блокінг-генератора
несправність в споживачах блоку живлення (навантаженні)
несправні елементи блокінг-генератора або первинної ланки
35. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Лампа HL1 світиться, лампа HL2 не світиться. Це означає, що
блок живлення справний
блок живлення не справний (коротке замикання в первинних ланках ІБЖ)
блок живлення не справний (коротке замикання в вторинних ланках ІБЖ)
блок живлення не справний ( обрив в колі зворотного зв'язку)
36. Виконується тестування імпульсного блоку живлення. Лампа HL1 не світиться, лампа HL2 не світиться. Це означає, що
блок живлення справний
блок живлення не справний (обрив в первинних ланках ІБЖ)
блок живлення не справний (коротке замикання в вторинних ланках ІБЖ)
блок живлення не справний (коротке замикання в первинних ланках ІБЖ)
37. На малюнку зображена двоперіодна схема випрямляча. Сигнал з якою частотою буде на виході?
25 Гц
50 Гц
100 Гц
75 Гц
38. На малюнку зображена двоперіодна схема випрямляча. Сигнал з якою формою буде на виході?
А
Б
В
Г
39. На якому малюнку вказані правильні форми сигналів для справної схеми випрямляча?
А
Б
В
Г
40. На якому малюнку зображено форму сигналу на резисторі Rн при короткому замиканні несправних діодів?
А
Б
В
Г
41. На конденсаторі С4 напруга 14 В. Яка несправність в схемі?
несправний один з діодів D1-D4
несправний конденсатор С4
несправний стабілізатор ІС1
несправний Т1
42. Якщо напруга на виході блока живлення стала 5,5В. Які фізичні процеси відбудуться в його роботі?
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
43. Якщо напруга на виході блока живлення стала 7В. Які фізичні процеси відбудуться в його роботі?
струм через світлодіод оптопари збільшився, транзистор відкривається, опір колекторного переходу зменшується, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшуються, зменшується напруга на D2 і на виході ІБЖ;
струм через світлодіод оптопари збільшився, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ;
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ;
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу збільшится, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ;
44. Джерело живлення розраховано на вихідну напругу U1=250В при струмі навантаження I = 0,05 А. Вимірювання напруги при даному споживанні струму показало величину напруги U2=210В. Яка з наведених причин несправностей є найбільш ймовірна?
несправний D1
міжвиткове замикання в мережному трансформаторі
міжвиткове замикання в котушці L1
несправний конденсатор С1