Пасивні

1. На якому малюнку зображено правильна схема підключення для перевірки трансформатора?
а
б
в
г
2. На рисунку наведена схема перевірки низькочастотного трансформатора. Частота генератора змінюється в межах 20-100Гц. Амплітуда вихідного сигналу генератора 5В. Яка осцилограма відповідає справному трансформатору?
а
б
в
г
3. На рисунку наведена схема перевірки низькочастотного трансформатора. Частота генератора змінюється в межах 20-100Гц. Амплітуда вихідного сигналу генератора 5В. Яка осцилограма відповідає трансформатору, що має міжвіткове замикання?
а
б
в
г
4. На рисунку наведена схема перевірки низькочастотного трансформатора. Частота генератора змінюється в межах 20-100Гц. Амплітуда вихідного сигналу генератора 5В. Яка осцилограма відповідає трансформатору, що має обрив обмотки
а
б
в
г
5. На рисунку наведена схема перевірки низькочастотного трансформатора. Частота генератора змінюється в межах 20-100Гц. Амплітуда вихідного сигналу генератора 5В. Яка осцилограма відповідає трансформатору, що має повітряний зазор в осерді?
а
б
в
г
6. На рисунку зображена схема перевірки імпульсного трансформатора. Діапазон частот перевірки 8?50 кГц. Амплітуда генератора 1В. Ємність конденсатора 0,1мкФ. Для первинної обмотки, що не має короткозамкнутих вітків, справедливо наступне:
для перевірки використовується явище резонансу струму і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути більше 1В
для перевірки використовується явище резонансу струму і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути менше 1В
для перевірки використовується явище резонансу напруги і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути менше 1В
для перевірки використовується явище резонансу напруги і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути більше 1В
7. На рисунку зображена схема перевірки імпульсного трансформатора. Діапазон частот перевірки 8?50 кГц. Амплітуда генератора 1В. Ємність конденсатора 0,1мкФ. Для первинної обмотки, що не має короткозамкнутих вітків, справедливо наступне:
для перевірки використовується явище резонансу струму і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути більше 1В
для перевірки використовується явище резонансу струму і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути менше 1В
для перевірки використовується явище резонансу напруги і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути менше 1В
для перевірки використовується явище резонансу напруги і амплітуда осцилограми в момент резонансу повинна бути більше 1В
8. На рисунку наведена схема для перевірки індуктивних елементів методом "прозвонки". Мікроконтролер виробляє прямокутні імпульси тривалістю 10 мас та частотою 1…2кГц. До конденсатора 0,1мкФ підключається катушка індуктивності, що перевіряється. Яка осцилограма відповідає катушці індуктивності, що має короткозамкнутий виток?
а
б
в
г
9. На рисунку наведена схема для перевірки індуктивних елементів методом "прозвонки". Мікроконтролер виробляє прямокутні імпульси тривалістю 10 мас та частотою 1…2кГц. До конденсатора 0,1мкФ підключається катушка індуктивності, що перевіряється. Яка осцилограма відповідає катушці індуктивності, що має внутрішній обрив?
а
б
в
г
10. На рисунку наведена схема для перевірки індуктивних елементів методом "прозвонки". Мікроконтролер виробляє прямокутні імпульси тривалістю 10 мас та частотою 1…2кГц. До конденсатора 0,1мкФ підключається катушка індуктивності, що перевіряється. Яка осцилограма відповідає катушці індуктивності, що справна?
а
б
в
г
11. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для справного трансформатора…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
12. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для трансформатора, що має короткозамкнуті витки…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
13. На рисунку наведена схема визначення коротко замкнутих витків силового трансформатора. Для трансформатора, що має обрив обмотки…
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
при замиканні S1 неонова лампа HS не світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS не світиться
при замиканні S1 неонова лампа HS світиться; при розмиканні S1 неонова лампа HS спалахує
14. Електролітичні конденсатори перевіряються осцилографом С1-67 з використанням вбудованого калібратора амплітуди та тривалості. На якому малюнку зображено осцилограми конденсатора який втратив ємність?
на мал. 1
на мал. 2
на мал. 3
на мал. 4
15. Електролітичні конденсатори перевіряються осцилографом С1-67 з використанням вбудованого калібратора амплітуди та тривалості. На якому малюнку зображено осцилограми конденсатора з ємністю 10мкФ?
на мал. 1
на мал. 2
на мал. 3
на мал. 4
16. Електролітичні конденсатори перевіряються осцилографом С1-67 з використанням вбудованого калібратора амплітуди та тривалості. На якому малюнку зображено осцилограми конденсатора ємністю близько 1 мкФ?
на мал. 1
на мал. 2
на мал. 3
на мал. 4
17. Електролітичні конденсатори перевіряються осцилографом С1-67 з використанням вбудованого калібратора амплітуди та тривалості. На якому малюнку зображено осцилограми конденсатора ємністю близько 100 мкФ?
на мал. 1
на мал. 2
на мал. 3
на мал. 4
18. Електролітичні конденсатори перевіряються осцилографом С1-67 з використанням вбудованого калібратора амплітуди та тривалості. Перевірка виконується безпосередньо в схемі без випаювання конденсатора. На якому малюнку зображено осцилограми конденсатора, що втратив ємність, паралельно якому підключений резистор?
на мал. 1
на мал. 2
на мал. 3
на мал. 4
19. Який з способів перевірки вибрати для електролітичних конденсаторів?
виводи конденсатора підключають до омметра і стежать за поводженням стрілки вимірювального приладу
між виводами конденсатора підключають головні телефони та джерело струму і стежать за наявністю клацання в головних телефонах
конденсатор включають між антеною і приймачем. Оцінюють гучність прийому радіостанцій
20. Який з способів перевірки вибрати для керамічних конденсаторів малої ємності?
виводи конденсатора підключають до омметра і стежать за поводженням стрілки вимірювального приладу
між виводами конденсатора підключають головні телефони та джерело струму і стежать за наявністю клацання в головних телефонах
конденсатор включають між антеною і приймачем. Оцінюють гучність прийому радіостанцій
21. Який з способів перевірки вибрати для конденсаторів ємністю 220нФ?
виводи конденсатора підключають до омметра і стежать за поводженням стрілки вимірювального приладу
між виводами конденсатора підключають головні телефони та джерело струму і стежать за наявністю клацання в головних телефонах
конденсатор включають між антеною і приймачем. Оцінюють гучність прийому радіостанцій
22. Для перевірки справності конденсатори Ср2 паралельно йому підключили вольтметр змінної напруги. До конденсатора Ср1 підключили генератор з напругою 200мВ та частотою 20Гц. Коефіцієнт підсилення першого каскаду та другого за напругою 5. Підсилювачі працюють у лінійному режимі. Якщо конденсатор Ср2 має ємнісні втрати, то
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде менше 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде менше 5В
23. Для перевірки справності конденсатори Ср2 паралельно йому підключили вольтметр змінної напруги. До конденсатора Ср1 підключили генератор з напругою 200мВ та частотою 20Гц. Коефіцієнт підсилення першого каскаду та другого за напругою 5. Підсилювачі працюють у лінійному режимі. Якщо конденсатор Ср2 не має ємнісних втрат, то
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде менше 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде менше 5В
24. Схема для перевірки активності кварцових резонаторів представлена на рисунку. Найбільш активним є такий кварцовий резонатор, що
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
25. Схема для перевірки активності кварцових резонаторів представлена на рисунку. Несправним є такий кварцовий резонатор, що
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
26. Як відреагує схема пробника з звуковою індикацією (зображена на малюнку) коли в схемі обрив або дуже великий опір кола?
чутний звуковий сигнал
чутні лише шорхання
повна відсутність звуку
короткий звуковий сигнал
27. До якої величини опору дана схема пробника з звуковою індикацією дозволяє перевіряти якість з'єднання електричного кола ?
до 10 кОм
до 1 кОм
до 100 кОм
до 1 мОм
28. До якої величини опору дана схема пробника з звуковою індикацією дозволяє перевіряти якість з'єднання електричного кола ?
до 1 кОм
до 10 кОм
до 100 кОм
до 1 мОм
29. Який опір ізоляції повинен бути для трансформатора, який герметизований?
менше 100 мОм
не менше 100 мОм
менше 100 кОм
не менше 100 кОм
30. Який опір ізоляції повинен бути для трансформатора, який не герметизований?
не менше десятків мОм
менше десятків мОм
менше десятків кОм
не менше сотень мОм
31. На SMD резисторі написано 472. Це означає, що його опір дорівнює
472 Ом
47,2 Ом
4,7 кОм
470 Ом
32. На SMD резисторі написано 100. Це означає, що його опір дорівнює
10 Ом
100 Ом
100 кОм
1 Ом
33. На SMD резисторі написано 103. Це означає, що його опір дорівнює
103 Ом
10,3 Ом
10 кОм
1 кОм