Діагностика несправностей на шині I2C

1. На якому рисунку зображена старт умова для обміну інформацією по шині I2C
a
b
c
d
2. На якому рисунку зображена стоп умова для обміну інформацією по шині I2C
a
b
c
d
3. Якщо SDA переходить з стану "1" в "0", тоді як на лінії SCL "1", то усі периферійні пристрої на шині сприйматимуть цю подію як
старт-умову
стоп-умову
передавання логічної "1"
передавання логічного "0"
4. Якщо SDA переходить з стану "0" в "1", тоді як на лінії SCL "1", то усі периферійні пристрої на шині сприйматимуть цю подію як
старт-умову
стоп-умову
передавання логічної "1"
передавання логічного "0"
5. Якщо SDA знаходиться стані "1", тоді як на лінії SCL "0", то усі периферійні пристрої на шині сприйматимуть цю подію як
старт-умову
стоп-умову
передавання логічної "1"
передавання логічного "0"
6. Якщо SDA знаходиться стані "0", тоді як на лінії SCL "0", то усі периферійні пристрої на шині сприйматимуть цю подію як
старт-умову
стоп-умову
передавання логічної "1"
передавання логічного "0"
7. Який це інтерфейс ?
SPI
1-Wire
I2C
RS-232
8. Який сигнал передається по лінії SCL
тактові імпульси, які формує процесор керування
тактові імпульси, які формує відеопроцесор
дані, які передаються від процесора керування до EEPROM
дані, які передаються від EEPROM до відеопроцесора
9. Який сигнал передається по лінії SDA
тактові імпульси, які формує процесор керування
тактові імпульси, які формує відеопроцесор
дані, які передаються від процесора керування до EEPROM
дані, які передаються від EEPROM до відеопроцесора
10. Який з пристроїв на рисунку є Master пристрій
відеопроцесор
процесор керування
EEPROM
тюнер
11. Яке призначення резисторів R3, R4
це навантажувальні резистори
це резистори "Push-Up"
це резистори "Push-Down"
це узгоджувальні резистори
12. Яке призначення резисторів R7, R8
це навантажувальні резистори
це резистори "Push-Up"
це резистори "Push-Down"
це узгоджувальні резистори
13. При відсутності обміну по шині I2C напруга в лінії SDA дорівнює
3,3В
2,5В
14. Якщо модуль EEPROM несправний, то падіння напруги на R6 дорівнює
3,3В
2,5В
15. Яка фізична адреса DD2 для обміну по шині I2C
90h
91h
02h
00h
16. Яка фізична адреса DD3 для обміну по шині I2C
37h
91h
02h
01h
17. Який з наведених кодів відповідає режиму читання з M24C04
10100000
10100001
10100100
10100101
18. Який з наведених кодів відповідає режиму запису в M24C04
10100000
10100001
10100100
10100101
19. Який з наведених кодів відповідає режиму читання з AT24C128
10100000
10100001
10100100
10100101
20. Який з наведених кодів відповідає режиму запису в AT24C128
10100000
10100001
10100100
10100101
21. На рисунку зображені сигнали обміну по шині I2C між процесором та EEPROM. Розшифруйте наведені дані
фізична адреса Slave пристрою 0101111, він працює на приймання інформації, в комірку з адресою 16h записуються дані 00h
фізична адреса Slave пристрою 0101111, він працює на передавання інформації, з комірки з адресою 16h зчитали дані 00h
фізична адреса Master пристрою 0101111, він працює на приймання інформації, з комірки з адресою 16h зчитали дані 00h
фізична адреса Slave пристрою 0101110, він працює на приймання інформації, в комірку з адресою 16h записуються дані 00h
22. На рисунку зображені сигнали обміну по шині I2C між процесором та EEPROM. Хто виробляє сигнал ACK?
EEPROM
мікропроцесор
по черзі (один такт мікропроцесор, наступний такт EEPROM)
автоматично генерується після передавання 8 біт
23. На рисунку зображені сигнали обміну по шині I2C між процесором та EEPROM. Чому дорівнює поле адреси для вибору внутрішньої адреси пристрою?
5Eh
16h
00h
74h
24. На рисунку зображені сигнали обміну по шині I2C між процесором та EEPROM. Чому дорівнює поле вибору EEPROM?
5Eh
16h
00h
74h
25. На рисунку зображені сигнали обміну по шині I2C між процесором та EEPROM. Чому дорівнює поле даних для EEPROM?
5Eh
16h
00h
74h
26. На рисунку зображені сигнали обміну по шині І2С у VGA- адаптері між процесором та відеодекодером SAA7110. Розшифруйте наведені дані
фізична адреса відеодекодера 1100000, він працює на приймання інформації, в комірку з адресою CEh записуються дані 00h
фізична адреса Slave пристрою 1100000, він працює на передавання інформації, з комірки з адресою CEh зчитали дані 00h
фізична адреса Master пристрою 1100000, він працює на приймання інформації, з комірки з адресою CEh зчитали дані 00h
фізична адреса Slave пристрою 1100001, він працює на приймання інформації, в комірку з адресою CEh записуються дані 00h
27. На рисунку зображені сигнали обміну по шині І2С у VGA- адаптері між процесором та відеодекодером SAA7110. Хто виробляє сигнал ACK?
відеодекодер
мікропроцесор
по черзі (один такт мікропроцесор, наступний такт відеодекодер)
автоматично генерується після передавання 8 біт
28. На рисунку зображені сигнали обміну по шині І2С у VGA- адаптері між процесором та відеодекодером SAA7110. Чому дорівнює поле адреси для вибору внутрішнього регістру відеодекодера?
C0h
CEh
00h
11000110b
29. На рисунку зображені сигнали обміну по шині І2С у VGA- адаптері між процесором та відеодекодером SAA7110. Чому дорівнює поле вибору відеодекодера?
C0h
CEh
00h
11000100b
30. На рисунку зображені сигнали обміну по шині І2С у VGA- адаптері між процесором та відеодекодером SAA7110. Чому дорівнює поле даних для відеодекодера?
C0h
CEh
00h
11000100b