RS232

1. Послідовний інтерфейс використовує режим симплексної передачі даних. Це означає, що
дані передаються в одному напрямку
дані передаються в обох напрямках в різні моменти часу
дані передаються одночасно в обох напрямках
дані передаються пакетами по 64 байта
2. Послідовний інтерфейс використовує режим напівдуплексний передачі даних. Це означає, що
дані передаються в одному напрямку
дані передаються в обох напрямках в різні моменти часу
дані передаються одночасно в обох напрямках
дані передаються пакетами по 64 байта
3. Послідовний інтерфейс використовує режим дуплексної передачі даних. Це означає, що
дані передаються в одному напрямку
дані передаються в обох напрямках в різні моменти часу
дані передаються одночасно в обох напрямках
дані передаються пакетами по 64 байта
4. Асинхронний режим послідовного обміну даних передбачає, що
символи передаються по одному по мірі їх готовності; інтервал між символами різний; інтервали між бітами в одному символі фіксований
символи передаються один за одним разом; при відсутності готового символу в лінію передаються синхросимволи
символи передаються по одному по мірі їх готовності; інтервал між символами фіксований; інтервали між бітами в одному символі фіксований
символи передаються по одному по мірі їх готовності; при відсутності готового символу в лінію передаються синхросимволи
5. Синхронний режим послідовного обміну даних передбачає, що
символи передаються по одному по мірі їх готовності; інтервал між символами різний; інтервали між бітами в одному символі фіксований
символи передаються один за одним разом; при відсутності готового символу в лінію передаються синхросимволи
символи передаються по одному по мірі їх готовності; інтервал між символами фіксований; інтервали між бітами в одному символі фіксований
символи передаються по одному по мірі їх готовності; при відсутності готового символу в лінію передаються синхросимволи
6. Асинхронний режим передачі кадру має такий формат:
до початку кадру лінія Tx знаходиться в стані "High", початок передачі відзначається 0 (старт-біт), далі 8 байт даних, далі біт контролю по модулю 2, кінець передачі закінчується 1 (стоп-біт)
до початку кадру лінія Tx знаходиться в стані "High", початок передачі відзначається 0 (старт-біт), далі 8 байт даних, далі біт контролю парності, кінець передачі закінчується ACK/NACK (підтвердження)
до початку кадру лінія Tx знаходиться в стані "Low", початок передачі відзначається 1 (старт-біт), далі 8 байт даних (молодшим вперед), далі біт контролю парності, кінець передачі закінчується 0 (стоп-біт)
до початку кадру лінія Tx знаходиться в стані "Z", початок передачі відзначається 1 (старт-біт), далі 8 байт даних, далі біт контролю по модулю 2, кінець передачі закінчується 0 (стоп-біт)
7. На рисунку наведена структура кадра асинхронної передачі. Якою буквою позначено початок передачі даних
A
B
C
D
8. На рисунку наведена структура кадра асинхронної передачі. Якою буквою позначено кінець передачі даних
A
B
C
D
9. На рисунку наведена структура кадра асинхронної передачі. Якою буквою позначено біт контролю парності
A
B
C
D
10. На рисунку наведена структура кадра асинхронної передачі. Якою буквою позначений молодший біт даних
A
B
C
D
11. На рисунку наведений кадр передачі даних у ASCI кодах. Який символ переданий?
01001010b
10110101b
01010010b
10101101b
12. На рисунку наведений кадр передачі даних у ASCI кодах. Який символ переданий?
01010110b
10101001b
011010101b
10010101b
13. На рисунку наведений кадр передачі даних у ASCI кодах. Який символ переданий?
01010011b
11001010b
10101100b
00110101b
14. В асинхронному режимі для синхронізації приймача з передавачем використовують такий спосіб:
передавач та приймач мають свої генератори тактових імпульсів з однаковою частотою; від старт-біта запускається генератор приймача; модуль приймача витримує інтервал в половину біта та перевіряє наявність старт-біта та приймає дані з вибіркою відліків в середині бітових інтервалів
передавач та приймач мають свої генератори тактових імпульсів з різною частотою; від старт-біта запускається генератор приймача; модуль приймача витримує інтервал в половину біта, перевіряє наявність старт-біта та приймає дані з вибіркою відліків на початку бітових інтервалів
передавач має генератор тактових імпульсів; від старт-біта запускається генератор приймача; модуль приймача приймає дані з вибіркою відліків в середині бітових інтервалів
між приймачем та передавачем використовується додаткова лінія, по якій передається строб-сигнал, що відповідає інтервалам передачі даних
15. Для боротьби з хибним старт-бітом (завада) при асинхронній передачі даних використовують:
повторну перевірку наявності старт-біта через інтервал, що відповідає половині тривалості передачі біта
збільшують тривалість старт-біта в 2 рази
виконують передачу старт-біта 2 рази
контроль по модулю 2
16. Чому тактовий генератор приймача в 16 раз має вищу частоту ніж приймач
для синхронізації приймача та передавача при асинхронній передачі даних
для можливості програмно налаштовувати різні швидкості прийому даних
для можливості приймати різний формат даних (7 біт, 8 біт, 9 біт)
для прискореного обрахунку біту парності, щоб при помилці передачі встигнути запросити та прийняти повторно кадр даних
17. Ознака помилки формату при асинхронній передачі виникає коли:
відсутній на позиції стоп-біту рівень "H"
помилка перевірки контрольного розряду
якщо процесор зчитує слово за інтервал, що більше або дорівнює інтервалу введення символу до регістра зсуву
якщо процесор зчитує слово за інтервал, що менший інтервалу введення символу до регістра зсуву
18. Ознака помилки контролю парності при асинхронній передачі виникає коли:
відсутній на позиції стоп-біту рівень "H"
помилка перевірки контрольного розряду
процесор зчитує слово за інтервал, що більше або дорівнює інтервалу введення символу до регістра зсуву
процесор зчитує слово за інтервал, що менший інтервалу введення символу до регістра зсуву
19. Ознака помилки пропуску (переповнення) при асинхронній передачі виникає коли:
відсутній на позиції стоп-біту рівень "H"
помилка перевірки контрольного розряду
процесор зчитує слово за інтервал, що більше або дорівнює інтервалу введення символу до регістра зсуву
процесор зчитує слово за інтервал, що менший інтервалу введення символу до регістра зсуву
20. При синхронній передачі (внутрішня синхронізація)
передавач передає кожному пристрою індивідуальні синхросимволи початку та кінця передачі
між приймачем та передавачем використовується додаткова лінія, по якій передається строб-сигнал, що відповідає інтервалам передачі даних
передавач та приймач мають свої генератори тактових імпульсів з однаковою частотою; від старт-біта запускається генератор приймача; модуль приймача витримує інтервал в половину біта та перевіряє наявність старт-біта та приймає дані з вибіркою відліків в середині бітових інтервалів
передавач передає пристроям синхросимволи початку та кінця передачі; приймачі знаходяться в режимі Hunt та очікують індивідуальну адресу звернення до них
21. При синхронній передачі (зовнішня синхронізація)
передавач передає кожному пристрою індивідуальні синхросимволи початку та кінця передачі
між приймачем та передавачем використовується додаткова лінія, по якій передається строб-сигнал, що відповідає інтервалам передачі даних
передавач та приймач мають свої генератори тактових імпульсів з однаковою частотою; від старт-біта запускається генератор приймача; модуль приймача витримує інтервал в половину біта та перевіряє наявність старт-біта та приймає дані з вибіркою відліків в середині бітових інтервалів
передавач передає пристроям синхросимволи початку та кінця передачі; приймачі знаходяться в режимі Hunt та очікують індивідуальну адресу звернення до них
22. В інтерфейсі RS232 сигнал RxD означає
дані, що приймаються (від МК до ПК)
дані, що передаються (від ПК до МК)
запит передачі (від ПК до МК)
готовність до передачі (від МК до ПК)
23. В інтерфейсі RS232 сигнал TxD означає
дані, що приймаються (від МК до ПК)
дані, що передаються (від ПК до МК)
запит передачі (від ПК до МК)
готовність до передачі (від МК до ПК)
24. В інтерфейсі RS232 сигнал RTS означає
дані, що приймаються (від МК до ПК)
дані, що передаються (від ПК до МК)
запит передачі (від ПК до МК)
готовність до передачі (від МК до ПК)
25. В інтерфейсі RS232 сигнал CTS означає
дані, що приймаються (від МК до ПК)
дані, що передаються (від ПК до МК)
запит передачі (від ПК до МК)
готовність до передачі (від МК до ПК)
26. Орієнтовна частота тактових імпульсів CLK інтерфейсу PS/2 дорівнює
10-33 кГц
56-192 кГц
120 кГц -2 мГц
400 Гц -3 кГц
27. Яка кількість біт використовується для обміну інформацією між ПК та клавіатурою інтерфейсом PS/2
8 біт
11 біт
16 біт
32 біт