Джерела живлення

1. Через дросель протікає струм з циклічною частотою 50 рад/сек. RL дроселя 0,5 Ом. Яка індуктивність дроселя?
100 мкГн
5 мкГн
1,6 мкГн
10 мкГн
2. Трансформатор має N1 - 500 витків, N2 - 125. Якою буде напруга U2 на вторинній обмотці трансформатора, якщо на первинній U1 = 220 В?
5 В
50 В
55 В
250 В
3. Напруга первинної обмотки трансформатора U1=220 В. Напруга U2=12 В. Яка кількість витків N2 вторинної обмотки трансформатора, якщо N1= 440 витків?
400 витків
50 витків
24 витки
240 витків
4. Як зміниться максимальний струм вторинної обмотки трансформатора, при зменшенні коефіцієнта трансформації (N2/N1) у 2 рази:
зросте у 4 рази
не зміниться
зменшиться у 2 рази
зросте у 2 рази
5. Через дросель з L=12 мГн протікає струм з цикл. частотою 100 рад/сек. Яким буде RL
50 Ом
0,5 Ом
10 Ом
1,2 Ом
6. Яке співвідношення характерне для приведених нижче часових діаграм
С1<C2<C3
С1>C2>C3
С1>C2<C3
С1<C2>C3
7. В схемі імпульсного стабілізатора шпаруватість імпульса дорівнює 10, період імпульсної послідовності дорівнює 5 мкс. Чому дорівнює тривалість імпульса?
0,5 мкс
0,05 мкс
2 мкс
0,2 мкс
8. В схемі імпульсного стабілізатора шпаруватість імпульса дорівнює 10, період імпульсної послідовності дорівнює 2 мкс. Чому дорівнює тривалість імпульса?
0,2 мкс
0,02 мкс
5 мкс
0,5 мкс
9. В схемі релейного стабілізатора тривалість імпульса дорівнює 2 мкс, період імпульсної послідовності дорівнює 5 мкс. Чому дорівнює шпаруватість імпульса?
2,5
1
10
0,5
10. Яке співвідношення характерне для часових діаграм, при rL=const
L1<L2<L3<L4
L1>L2>L3>L4
L1> L2< L3<L4
L1< L2> L3<L4
11. Як зміниться максимальна зворотна напруга на вентилі при збільшенні постійної складової випрямленої напруги в 2 рази?
збільшиться в 2 рази
зменшиться в 2 рази
не зміниться
збільшиться в 4 рази
12. Як зміниться коефіцієнт стабілізації при збільшенні струму через навантаження в 2 рази?
не зміниться
зменшиться в 4 рази
збільшиться в 2 рази
зменшиться в 2 рази
13. Як зміниться індуктивний опір дроселя при збільшенні частоти струму в два рази?
збільшиться в 2 рази
зменшиться в 2 рази
не зміниться
збільшиться в 4 рази
14. Для якого з методів стабілізації застосовується від'ємний зворотний зв'язок?
параметричного
інтегрального
компенсаційного
імпульсного
15. Віднош. ампл. основної гармоніки до середн. значення випрямленого струму - це:
коеф. випрямлення
коеф. стабілізації
коеф. фільтрації
коеф. пульсації
16. Мережний фільтр в імпульсному джерелі виконує такі функції:
захищає джерело живлення від завад, що виникають в навантаженні;
захищає імпульсне джерело від перенапруги мережі;
захищає імпульсне джерело від зміни частоти мережі;
захищає мережу від імпульсних завад, що виникають в джерелі;
17. В лінійному джерелі трансформатор виконує такі функції:
понижує або підвищує частоту мережі;
понижує або підвищує змінну напругу мережі до необхідного рівня;
забезпечує стабільність вихідної напруги;
забезпечує стабілізацію випрямленої напруги;
18. Чим більша потужність навантаження випрямляча і згладжувального фільтра, тим:
більші габарити індуктивного фільтра;
менші габарити ємнісного фільтра;
менша індуктивність дроселя фільтра;
більший опір резистивно ємнісного фільтра;
19. Мережний випрямляч в імпульсному джерелі виконує таку функцію:
захищає джерело від перешкод;
перетворює змінну напругу 220 В в постійну;
перетворює змінну напругу вторинної обмотки трансформатора в постійну;
згладжує пульсації випрямленої напруги;
20. Лінійне джерело електроживлення РЕА ще по іншому називають:
ДЕЖ з безтрансформаторним входом;
ДЕЖ з трансформаторним входом;
ДЕЖ з мережевим випрямлячем;
ДЕЖ з трансформаторним виходом;
21. Параметричні стабілізатори напруги мають такі недоліки:
неможливо точно виставити величину вихідної напруги;
регулюючий елемент боїться короткого замикання навантаження;
при потужності навантаження більше 100 Вт необхідно ставити радіатор;
малий ККД;
22. До вторинного джерела електроживлення РЕА належать:
акумуляторні батареї;
мережа змінного струму 115В 400Гц;
електрохімічні батареї (батарейки);
мережні зарядні пристрої;
23. Мікросхема управління в імпульсному джерелі повинна містити такі вузли:
джерело напруги зворотного зв'язку;
імпульсний трансформатор;
згладжувальний конденсатор;
широтно-імпульсний модулятор;
24. Первинним джерелом електроживлення РЕА може бути:
високовольтна лінія 900 кВ;
інвертор трифазного струму 600 В, 50 Гц;
мережа змінного струму 220 В, 50 Гц;
стабілізатор напруги;
25. Лінійне джерело живлення, порівняно з імпульсним, має такі переваги:
малі габарити трансформатора і фільтрів;
менша напруга пульсацій;
гальванічна розв'язка з мережею змінного струму;
більший коефіцієнт корисної дії;
26. Частота пульсацій на виході двопівперіодного випрямляча:
у два рази більша за частоту мережі;
у два рази менша за частоту мережі;
рівна 75 Гц;
рівна частоті мережі;
27. Компенсаційний стабілізатор напруги з послідовним регулюючим елементом має такі недоліки:
малий рівень вихідної напруги;
важко точно виставити вихідну напругу;
малий коефіцієнт стабілізації;
регулюючий транзистор боїться короткого замикання в навантаженні;
28. В імпульсному джерелі живлення трансформатор працює :
на частоті мережі 50Гц ;
на підвищеній частоті імпульсів до 200 кГц;
на підвищеній частоті пульсацій 100 Гц;
на частоті мережі 400 Гц;
29. На яку зворотну напругу необхідно вибрати діоди для однопівперіодного випрямляча, якщо випрямлена напруга 100 В:
300В
100В
70В
2300В
30. ДЖ має максимальний струм навантаження 5А,а величина його вихідної напруги 12В. Які пристрої можна живити від цього джерела:
підсилювач із споживаною потужністю 58 ВА;
вимірювальний прилад із споживаною потужністю 61 ВТ;
пристрій для сканування документів із споживаною потужністю 75 Вт;
світлодіодну стрічку з потужністю 100 Вт;
31. Для живлення високоякісного двотактного підсилювача звукової частоти необхідне таке ДЖ:
однопівперіодне;
однополярне;
двополярне;
з помноженням напруги;
32. Схема управління в імпульсному джерелі живлення виконує такі функції:
забезпечує стабільність вихідної напруги;
регулює струм споживання з мережі;
регулює ширину імпульсів первинної обмотки трансформатора;
забезпечує випрямлення вхідної напруги;
33. Яка частота пульсацій на виході двопівперідного випрямляча, якщо частота мережі 300 Гц:
300 Гц
150 Гц
600 Гц
900 Гц
34. Пульсації на виході однопівперіодного випрямляча мають частоту:
у два рази меншу за частоту мережі;
у два рази більшу за частоту мережі;
рівна 25 Гц;
рівну частоті мережі;
35. В параметричному стабілізаторі напруги при збільшенні вхідної напруги струм стабілітрона:
зменшується;
не змінюється;
збільшується;
залишається сталим;
36. Імпульсне джерело живлення, порівняно з лінійним, має такі переваги:
менша напруга пульсацій;
більший ККД;
вища безпека роботи людини при ремонті та настроюванні;
менші габарити;
37. Яке абсолютне відхилення вихідної напруги ДЖ на 200 В, при відносному відхиленні +10 %
10 В
2 В
20 В
1 В
38. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Що за елемент P1?
варистор
NTC термістор
PPTC термістор
позістор
39. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Що за елемент R1?
варистор
термістор
резистор
позістор
40. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Яке призначення елемента P1?
при перевищенні напруги в мережі елемент різко зменшує свій опір, й струм, що збільшується, випалює запобіжник
має великий опір, що обмежує зарядний струм конденсатора C2 в момент вмикання блоку живлення; при протіканні струму нагрівається й опір зменшується, що приводить до нормальної роботи блоку живлення
обмежує струм у колі, не втрачає працездатність після спрацьовування
у "холодному" стані його опір малий (18 - 24 Ом). Під дією великого стрибка струму моментально розігрівається та його опір різко зростає
41. На малюнку зображений імпульсний блок живлення. Яке призначення елемента R1?
при перевищенні напруги в мережі елемент різко зменшує свій опір, й струм, що збільшується, випалює запобіжник
має великий опір, що обмежує зарядний струм конденсатора C2 в момент вмикання блоку живлення; при протіканні струму нагрівається й опір зменшується, що приводить до нормальної роботи блоку живлення
обмежує струм у колі, не втрачає працездатність після спрацьовування
у "холодному" стані його опір малий (18 - 24 Ом). Під дією великого стрибка струму моментально розігрівається та його опір різко зростає
42. На рисунку на позиції 1 встановлений елемент
варистор
термістор
само відновлювальний запобіжник
позістор
43. На рисунку на позиції 3 встановлений елемент
варистор
термістор
трансформатор, що подавлює симетричну заваду
позістор
44. На рисунку на позиції 4 встановлений елемент
варистор
термістор
конденсатор Y типу
конденсатор Х типу
45. На рисунку на позиції 5 встановлений елемент
діод Шотккі
діодний міст
конденсатор Y типу
конденсатор Х типу
46. Для подавлення несиметричної завади використовують елементи
С3, С5-С8
С1-С8
С1, С2, Тр1
С1-С8, Тр1
47. Для подавлення симетричної завади використовують
Тр1
С1-С8
С1, С2, Тр1
С1-С8, Тр1
48. Якщо напруга на виході блока живлення стала 5,5В. Які фізичні процеси відбудуться в його роботі?
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор прикриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, збільшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
49. Якщо напруга на виході блока живлення стала 7В. Які фізичні процеси відбудуться в його роботі?
струм через світлодіод оптопари збільшився, транзистор відкривається, опір колекторного переходу зменшується, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшуються, зменшується напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари збільшився, транзистор прикриється, опір колекторного переходу збільшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу зменшиться, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС зменшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ
струм через світлодіод оптопари зменшиться, транзистор відкриється, опір колекторного переходу збільшится, ширина імпульсів на виводі 5 ІМС збільшиться, зменшиться напруга на D2 і на виході ІБЖ