Джерела живлення

1. Мережний фільтр в імпульсному джерелі виконує такі функції:
захищає джерело живлення від завад, що виникають в навантаженні
захищає імпульсне джерело від перенапруги мережі
захищає імпульсне джерело від зміни частоти мережі
захищає мережу від імпульсних завад, що виникають в джерелі
2. У лінійному джерелі трансформатор виконує такі функції:
понижує або підвищує частоту мережі
понижує або підвищує змінну напругу мережі до необхідного рівня
забезпечує стабільність вихідної напруги
забезпечує стабілізацію випрямленої напруги
3. Чим більша потужність навантаження випрямляча і згладжувального фільтра, тим:
більші габарити індуктивного фільтра
менші габарити ємнісного фільтра
менша індуктивність дроселя фільтра
більший опір резистивно ємнісного фільтра
4. Мережний випрямляч в імпульсному джерелі виконує таку функцію:
перетворює пульсуючу напругу в постійну
перетворює змінну напругу 220 В в постійну
перетворює змінну напругу вторинної обмотки трансформатора в постійну
згладжує пульсації випрямленої напруги
5. Параметричні стабілізатори напруги мають такі недоліки:
неможливо точно виставити величину вихідної напруги
регулюючий елемент боїться короткого замикання навантаження
при потужності навантаження більше 100 Вт необхідно ставити радіатор
малий ККД
6. Мікросхема управління в імпульсному джерелі повинна містити такі вузли:
джерело напруги зворотного зв'язку
імпульсний трансформатор
згладжувальний конденсатор
широтно-імпульсний модулятор
7. Лінійне джерело живлення, порівняно з імпульсним, має такі переваги:
малі габарити трансформатора і фільтрів
менша напруга пульсацій
гальванічна розв'язка з мережею змінного струму
більший коефіцієнт корисної дії
8. Частота пульсацій на виході двопівперіодного випрямляча:
у два рази більша за частоту мережі
у два рази менша за частоту мережі
рівна 75 Гц
рівна частоті мережі
9. В імпульсному джерелі живлення трансформатор працює :
на частоті мережі 50Гц
на підвищеній частоті імпульсів до 200 кГц
на підвищеній частоті пульсацій 100 Гц
на частоті мережі 400 Гц
10. На яку зворотну напругу необхідно вибрати діоди для однопівперіодного випрямляча, якщо випрямлена напруга 100 В:
300 В
100 В
70 В
2300 В
11. ДЖ має максимальний струм навантаження 5А,а величина його вихідної напруги 12В.Які пристрої можна живити від цього джерела:
підсилювач із споживаною потужністю 58 ВА
вимірювальний прилад із споживаною потужністю 61 Вт
пристрій для сканування документів із споживаною потужністю 75 Вт
світлодіодну стрічку з потужністю 100 Вт
12. Яка частота пульсацій на виході двопівперідного випрямляча, якщо частота мережі 300 Гц:
300 Гц
150 Гц
600 Гц
900 Гц
13. Якою повинна бути мінімально допустима зворотна напруга для діодів мостового випрямляча, якщо випрямлена напруга становить 20 В:
100 В
30 В
50 В
300 В
14. Яка з наведених схем не може бути використана для регулювання постійної напруги?
a
b
c
d
15. Що буде з вихідною наругою стабілізатора, якщо Uвх зросте
зросте
ніяких змін
зменшиться
відключиться
16. Визначити тип стабілізатора
Параметричний стабілізатор з підвищенням по струму
Параметричний стабілізатор з стабілізатором струму
Параметричний стабілізатор
Параметричний стабілізатор з t' компенсацією
17. Яку роль у схемі відіграє VD1?
захист від неправильної полярності
покращує t' стабілізацію
захищає URн
захист від перенапруги Rн
18. При яких співвідношеннях С і RH коефіцієнт пульсацій зменшиться найбільше
С - зменшити, RH - збільшити
С - збільшити, RH - збільшити
С - зменшити, RH - зменшити
С - збільшити, RH - зменшити
19. Що буде з коефіцієнтом пульсацій при включенні паралельно виходу випрямляча конденсатора?
КП збільшиться
КП зменшиться
КП збільшиться в 2 рази
КП не зміниться
20. Величина коефіцієнта пульсацій в однофазній мостовій схемі випрямлення дорівнює
1,57
0,67
0,5
1,25
21. Постійна складова випрямленої напруги однофазній мостовій схемі випрямлення дорівнює
Uo = 0,45 U2
Uo = 0,9 U2
Uo = 0,75 U2
Uo = 1,25 U2
22. Величина коефіцієнта пульсацій в двопівперіодній схемі випрямлення з середнім виводом дорівнює
0,5
1,57
1,1
0,67
23. Постійна складова випрямленої напруги двопівперіодній схемі випрямлення дорівнює
Uо = 0,9 U2
Uo =1,2 U2
Uo = 0,45 U2
Uo = 0,3 U2
24. Величина коефіцієнта пульсацій в однопівперіодній схемі випрямлення дорівнює
0,75
0,1
1,57
1,2
25. Постійна складова випрямленої напруги в однопівперіодній схемі випрямлення дорівнює
Uo = 1/3U2
Uo = 0,45U2
Uo = U2
Uo = 3/4U2
26. Коефіцієнт фільтрації:
сума коефіцієнта пульсації на виході фільтра і коефіцієнта пульсації на вході фільтра
відношення коефіцієнта пульсації на вході фільтра до коефіцієнта пульсації на виході фільтра
різниця коефіцієнтів пульсації на вході і на виході фільтра
добуток коефіцієнтів пульсації на вході і на виході фільтра
27. Для кращого згладжування пульсацій індуктивним фільтром необхідно:
щоб індуктивний опір дроселя був значно більше опору навантаження
щоб індуктивний опір дроселя був набагато менше ніж опір навантаження
щоб індуктивний опір навантаження дорівнював опору дроселя
подвоєному опору дроселя
28. Для забезпечення згладжування пульсацій ємнісним фільтром необхідно:
щоб ємнісний опір конденсатора був в 10 раз менше опору навантаження
щоб ємнісний опір конденсатора дорівнював опору навантаження
щоб ємнісний опір конденсатора був 2 рази менше опору навантаження
ємнісний опір не важливий, голоним є величина ємності конденсатора