А_схемотехніка

1. Визначити коефіцієнт підсилення за напругою в разах трикаскадного підсилювача, якщо коефіцієнт підсилення першого каскаду становить 15дБ, другого каскаду - 5дБ, а третього - 100разів.
120
60
1000
10000
2. Cкільки однакових каскадів підсилювачів по напрузі з коефіцієнтом підсилення 10 разів потрібно взяти, щоб отримати загальний коефіцієнт підсилення 100дБ?
2
3
4
5
3. Визначити коефіцієнт підсилення інвертуючого підсилювача на базі операційного підсилювача, якщо опір резистора у колі зворотного зв'язку 910кОм, а опір резистора на інвертуючому вході операційного підсилювача 17,5кОм.
52
34
45
520
4. Визначити тривалість вихідних імпульсів мультивібратора, якщо опір резистора у базовому колі становить 20кОм, а ємність конденсатора - 3000пФ.
52 мкс
42 мкс
25 мкс
40 мкс
5. Як називається характеристика, наведена на рисунку?
амплітудно-частотна
фазочастотна
амплітудна
фазова
6. Який вид зворотного зв'язку наведений на рисунку?
послідовний за напругою
паралельний за напругою
послідовний за струмом
паралельний за струмом
7. Вхідна напруга резонансного підсилювача - 5мкВ, а вихідна напруга - 5мВ. Коефіцієнт підсилення при розстройці - 10разів. Який коефіцієнт вибірності підсилювача в децибелах?
10 дБ
20 дБ
30 дБ
40 дБ
8. Визначити потужність сигналу в імпульсі, якщо енергія імпульсу становить 0,01Дж, а тривалість імпульсу - 10мкс.
1кВт
100Вт
10Вт
1Вт
9. Яка (або - які) із ламп, що зображені на схемі, не будуть працювати?
HL1, HL3, HL4
HL2
HL3, HL4
HL1, HL2
10. Вкажіть елемент, який ввімкнений у схему підсилювача некоректно
C1
C2
VD1
VD2
11. Вкажіть елемент, який ввімкнений у схему підсилювача некоректно.
C2
R1
L1
VT1
12. Схема даного блока живлення - непрацездатна. Який радіоелемент ввімкнений некоректно?
C1
D1
R1
C3
13. Часовим діаграмам напруг на вході та виході підсилювача відповідає
повторювач напруги на операційному підсилювачі
інвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі
неінвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі
підсилювальний каскад із загальною базою
14. Часовим діаграмам на вході та виході підсилювача відповідають
підсилювальний каскад із загальним колектором
повторювач напруги на операційному підсилювачі
підсилювальний каскад із загальним емітером
неінвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі
15. Для перевірки справності конденсатори Ср2 паралельно йому підключили вольтметр змінної напруги. До конденсатора Ср1 підключили генератор з напругою 200мВ та частотою 20Гц. Коефіцієнт підсилення першого каскаду та другого за напругою 5. Підсилювачі працюють у лінійному режимі. Якщо конденсатор Ср2 має ємнісні втрати, то
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде менше 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде менше 5В
16. Для перевірки справності конденсатори Ср2 паралельно йому підключили вольтметр змінної напруги. До конденсатора Ср1 підключили генератор з напругою 200мВ та частотою 20Гц. Коефіцієнт підсилення першого каскаду та другого за напругою 5. Підсилювачі працюють у лінійному режимі. Якщо конденсатор Ср2 не має ємнісних втрат, то
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде більше 100мВ і вихідна напруга буде менше 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде 5В
падіння напруги на Ср2 буде менше 10мВ і вихідна напруга буде менше 5В
17. Схема для перевірки активності кварцових резонаторів представлена на рисунку. Найбільш активним є такий кварцовий резонатор, що
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
18. Схема для перевірки активності кварцових резонаторів представлена на рисунку. Несправним є такий кварцовий резонатор, що
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
має найбільшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найменьше відхилення стрілки PA1
має найменьшу вихідну напругу на VT1 і найбільше відхилення стрілки PA1
19. Яка напруга буде спостерігатися в точці А (колектор-земля) при нормальному режимі роботи транзистора?
9,22 В
3,75 В
1,02 В
11 В
20. Транзистор не справний: обрив у колі колектора. Яка напруга в точці А?
9,22 В
0 В
1,02 В
3,75 В
21. Напруга на базі транзистора зменшилась з 0,3В до 0,2В. Як зміниться напруга на колекторі?
буде більше 8В та менше 15В
буде менше 8В
15 В
0 В
22. Напруга на базі транзистора збільшилась з 0,3В до 0,5В. Як зміниться напруга на колекторі?
буде більше 8В та менше 15В
буде менше 8В
15 В
0 В
23. База транзистора пінцетом з'єднана з корпусом . Як зміниться напруга на колекторі?
буде більше 8В та менше 15В
буде менше 8В
15 В
0 В
24. Якщо забрати резистор 15кОм . Як зміниться напруга на колекторі та базі транзистора?
буде більше 8В та менше 15В
буде менше 8В
15 В
0 В