Цифрова схемотехніка

1. Як називають тригери, в яких перемикання відбувається відразу як сигнал надходить на інформаційний вхід?
Асинхронні тригери
Універсальні тригери
Паралельні тригери
Тригери зсуву
2. Які тригери називають синхронними?
Тригери, які мають спеціальний тактуючий вхід і перемикання яких відбувається тільки при наявності тактуючого сигналу на цьому вході
Тригери, в яких кількість виходів співпадає з кількістю входів
Тригери, які мають тільки інверсний вихід
Тригери, які працюють тільки за керуючим сигналом
3. Як називають лічильник, який може працювати як за схемою додавання, так і за схемою віднімання?
Реверсивним
Універсальним
Паралельно-послідовним
Здвиговим
4. На якому з рисунків зображено схему RS-тригера?
рис. 1
рис. 2
рис. 3
рис. 1, рис. 2
5. Входи D0-D3 універсального регістра це
входи послідовного регістра
входи паралельного регістра
входи дешифратора, який визначає яка схема буде працювати
синхровходи
6. Схема працює за формулою
а)
б)
в)
г)
7. Пристрій працює за формулою
а)
б)
в)
г)
8. На якому рисунку найбільш правильно зображено подавання сигналів лог. 1 та лог. 0 на вхід цифрового пристрою:
1)
2)
3)
4)
9. На якому рисунку зображені логічні рівні, які відповідають логіці ТТЛ:
1)
2)
3)
4)
10. На якому рисунку зображені логічні рівні, які відповідають логіці КМОН:
1)
2)
3)
4)
11. Перехідна характеристика цифрової ІМС це:
Вихідна напруга лог.Залежність вихідної напруги від частоти переключення
Залежність вихідної напруги від вхідної напруги
Залежність вихідної напруги від опору навантаження
Залежність часу перемикання логічних рівнів на виході ІМС від опору та ємності навантаження
12. Схема якого логічного елементу зображена на рисунку:
I
АБО
I-НЕ
АБО-НЕ
виключне АБО
13. Схема якого логічного елементу зображена на рисунку:
I
АБо
І-НЕ
АБО-НЕ
виключне АБО
14. Схема якого логічного елементу зображена на рисунку:
І
АБО
І-НЕ
АБО-НЕ
виключне АБО
15. Схема якого логічного елементу зображена на рисунку:
І
АБО
І-НЕ
АБО-НЕ
виключне АБО
16. Схема якого пристрою зображена на рисунку:
двійковий дешифратор
двійковий шифратор
мультиплексор
демультиплексор
суматор
17. Схема якого пристрою зображена на рисунку:
двійковий дешифратор
двійковий шифратор
мультиплексор
демультиплексор
компаратор
18. Схема якого пристрою зображена на рисунку:
двійковий дешифратор
двійковий шифратор
мультиплексор
демультиплексор
суматор
19. Схема якого пристрою зображена на рисунку:
двійковий дешифратор
двійковий шифратор
мультиплексор
демультиплексор
суматор
20. Яку функцію може виконувати схема №2:
A > B
A < B
А = В
А не дорівнює В
21. В якому режимі перебуває тригер, якщо на його входах присутні наступні сигнали:
S = 0; R = 1;
встановлення
скидання
зберігання інформації
заборонений стан
22. Як за результатами аналого-цифрового перетворення обчислюється значення виміряної напруги (Q - вихідний код АЦП, Uоп - опорна напруга АЦП, N - к-сть рівнів квантування, m - розрядність кодування):
1)
2)
3)
4)
23. Як визначається бітова швидкість сигналу на виході АЦП (N - к-сть рівнів квантування, m - розрядність кодування, Fд - частота дискретизації):
1)
2)
3)
4)
24. Якщо в схемі паралельного АЦП опір резистора R1 = 20 кОм, який опір повинен мати резистор R2
5 кОм
10 кОм
20 кОм
40 кОм
25. Для побудови якого АЦП необхідний генератор лінійно зростаючої напруги:
паралельний АЦП
АЦП послідовного наближення
АЦП з послідовним рахунком
інтегруючий АЦП
26. Який елемент в схемі АЦП з послідовним рахунком позначений цифрою 2
шифратор
вихідний регістр
мультиплексор
лічильник
цифровий компаратор
27. Який елемент в схемі АЦП послідовного наближення позначений цифрою 2
регістр послідовного наближення
вихідний регістр
шифратор
мультиплексор
цифро-аналоговий перетворювач
28. Який елемент в схемі інтегруючого АЦП позначений цифрою 2
тригер
лічильник
шифратор
вихідний регістр
мультиплексор
29. На якому рисунку в схемі ЦАП правильно вказані номінали резисторів:
1)
2)
3)
4)
30. Який тип плати розширення вставляється в слот 11?
PCIe
PCI
AGP
AMR
31. Який тип плати розширення вставляється в слот 11?
Відеоадаптер
Модем
Мережева плата
Аудіоплата
32. На рис. системної плати ATX вкажіть слот розширення PCIe-1?
10
11
12
13
33. На рис. системної плати ATX вкажіть роз'єм IDE?
16
17
14
13
34. На якому виході дешифратора з'явиться сигнал, якщо на входи подати код 0110?
Y6
Y5
Y8
Y0
35. Який пристрій зображено на рисунку?
4-х розрядний лічильник
4-розрядний паралельний регістр зсуву
4-х розрядний паралельний регістр
4-х розрядний послідовний регістр зсуву
36. Двійковий лічильник використаний як подільник частоти. Вкажіть, на яку величину поділить лічильник вхідний сигнал частотою "f" якщо вихідний сигнал буде зніматися з виходу 23?
f/2
f/4
f/8
f/16
37. Десяткове число 132 було переведено в шістнадцятковий код. Як буде виглядати цей код?
B6
7A
84
D2
38. Шістнадцятковий код числа В7 був переведений у двійкову форму, як виглядатиме результат?
11001001
10111110
10110111
11000111
39. Який коефіцієнт поділу у даного дільника частоти?
4
5
6
8
40. На дешифратор при E = 0 поданий код a3a2a1 = 101. На якому виході буде логічна 1?
На Y4
Не буде на жодному виході
На Y5
На Y6
41. Вкажіть які сигнали будуть на виході триггера якщо на вхід подано сигнали: S = "1", D = "0", C = "0-1", R = "1".
1)
2)
3)
4)
42. Вкажіть які сигнали будуть на виході тригера, якщо на вхід подано: S = "0" D = "0" С = "1" R = "1"
1)
2)
3)
4)
43. Який з наведених логічних виразів відповідає наведеній схемі?
not (not (X1 and X2 or X3 or not X3) and not X3)
not (not (X1 or X2 or X3 or not X3) and not X3)
not (not (X1 or X2 or X3 nor X3) and not X3)
not (not (X1 or X2 xor X3 or not X3) and not X3)
44. Шести розрядний лічильник знаходиться в режимі віднімання. Початковий стан 010110. В який стан перейде лічильник після надходження дев'яти лічильних імпульсів?
101100
011010
111000
001101
45. На рисунку зображена схема інтерфейсу на світлодіодному індикаторі, у якого всі світлодіоди не світяться. Перевірка функціонування програмного забезпечення не виявила помилок. Робота шини даних та шини адреси - бездоганні. Робочі напруги у наявності. Яка можлива несправність у схемі?
несправна мікросхема вводу/виводу DD601
несправний перемикач S601
неспраний логічний елемент І-НЕ
несправна мікросхема DD604
46. У контрольних точках КТ1 - КТ5, що є входами та виходами окремих тригерів чотирьох розрядного двійкового лічильника, були виміряні осцилограми. Який елемент несправний у схемі?
Тр1
Тр2
Тр3
Тр4
47. Визначити частоту, період та амплітуду цифрового сигналу та виберіть вірну відповідь
частота 0.17 Гц, період 2.8s и амплітуда 5.2V
частота 0.7 Гц, період 1.4304s и амплітуда 5.2V
частота 0.7 Гц, період 2.8609s и амплітуда 5.2V
частота 0.72 Гц, період 2.86s и амплітуда 5.2V
48. Вкажіть який цифровий код одержимо на виході суматора S та P, якщо: Pi = "1"; А = "0"; В = "1"?
S=1 Р=0
S=1 P=1
S=0 P=1
S=0 P=0
49. Який код треба подати на адресні входи дешифратора, що має 24 виходи, щоб зробити активним вихід номер 13?
01101
10010
10110
01111
50. У восьми розрядний регістр було записано число 0x61, а потім до нього було застосовано операцію кільцевого зсуву вправо на три такти. Яке число буде в регістрі?
0x07
0x0B
0x1C
0x2C
51. Який цировий пристрій призначений для перетворення m-розрядного вхідного унітарного коду в n-розрядний двійковий код?
дешифратор
шифратор
демультиплексор
мультиплексор
52. Який АЦП є найшвидшим:
паралельні АЦП
АЦП з послідовним рахунком
АЦП послідовного наближення
АЦП з часовим перетворенням
53. Скільки компараторів необхідно для побудови 3-розрядного паралельного АЦП:
1
8
7
255
54. До яких виходів двійкового лічильника необхідно підключити входи елементу "І", для того щоб отримати лічильник з модулем рахунку М = 10:
1, 8
2, 8
4, 2
8, 4
55. До яких виходів двійкового лічильника необхідно підключити входи елементу "І", для того щоб отримати лічильник з модулем рахунку М = 12:
1, 2, 8
2, 4, 8
4, 8
1, 4, 8
56. Регістр зсуву, виконаний на основі тригерів, служить для зберігання цифрової інформації, яка записується
послідовно-паралельним кодом
паралельним кодом
паралельно-послідовним кодом
послідовним кодом
57. Як відрізняються один від одного сусідні вихідні сигнали лічильника?
Вони мають частоти, що відрізняються у 2 рази
Вони зсунуті один від одного на один такт
Вони мають протилежну полярність
Вони повністю однакові
58. Що таке реверсивний лічильник?
його код зростає при надходженні тактових імпульсів
він може рахувати на додавання або на віднімання
лічильник з високою швидкодією
лічильник з паралельним записом вхідної послідовності
він завжди рахує тільки на зменшення
59. Який принцип покладений у режим роботи дільника частоти на задане число?
Лічильник починає рахувати в зворотню сторону при досягненні заданого коду
Лічильник починає рахувати у два рази швидше при досягнені заданого коду
Лічильник перестає рахувати при досягнені заданого коду
Лічильник скидається в нуль по досягненні заданого коду
60. Вихід мікросхеми переведений в Z стан. Як працюють світлодіоди VD1-VD3?
VD1, VD2 - світяться, VD3 - не світиться
VD1, VD2 - не світяться, VD3 - світиться
VD1, VD2 - не світяться, VD3 - не світиться
VD1, VD2 - світяться, VD3 - світиться