Метрологія

1. Відношення межі вимірювань до максимального показання шкали приладу називається
клас точності
ціна поділки
чутливість
максимальне показання
2. Горизонтальна розгортка осцилографа з здійснюється сигналом форми:
гармонічної
пилкоподібної
прямокутної
спеціальної
3. Методом фігур Лісажу вимірюють частоту сигналів:
низькочастотних
середньочастотних
високочастотних
надвисокочастотних
4. Генератори, що працюють по методу биття, мають у своєму складі ____ задаючих генераторів;
1
2
3
4
5. Яка частота сигналу
2Гц
35Гц
20Гц
40Гц
6. Яка амплітуда сигналу?
0,1В
0,2В
0,02В
0,04В
7. Як зміняться покази амперметра при замиканні вимикача SA:
не зміняться
зменшяться
збільшяться
напрям зміни залежить від значення опорів
8. Як зміниться напруга на ділянці ab при замиканні вимикача:
Uab не зміниться
Uab збільшиться
Uab зменшиться
Uab=0
9. Яку максимальну силу струму можна виміряти амперметром, який зображений на малюнку?
2мА
2кА
10. Яка ціна поділки V/под. для даного вольтметра?
0,1 V/под
0,2 V/под
0,4 V/под
1 V/под
11. Яка ціна поділки А/под. для даного амперметра?
0,01А/под
0,02А/под
0,05А/под
0,5А/под
12. На якій із даних схем, амперметр ввімкнений неправильно?
a
b
c
d
13. Вкажіть діюче значення напруги з приведеної осцилограми
10B
7B
20B
14B
14. Вкажіть амплітудне значення напруги з приведеної осцилограми
Um=100V
Um=17,5V
Um=50V
Um=25V
15. Прилад електромагнітної системи має нерівномірну шкалу. Відлік є неможливим у
у кінці шкали
у середині шкали
у другій половині шкали
на початку шкали
16. Який з наведених нижче переліків одиниць вимірювань фізичних величин повністю відповідає основним одиницям в системі СІ ?
1) метр, кілограм, вольт, ват, ампер, секунда, джоуль
2) кілограм, секунда, ампер, кіловат, моль, ом, джоуль;
3) ампер, вольт, тесла, кандела, секунда, фарада, тесла;
4) метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, кандела, моль;
5) кандела, генрі, вольт, ампер, міліват, сіменс, секунда
17. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 12 дБ, якщо при затуханні 0 дБ вихідна напруга становить 1 В ?
120 мВ;
1,2 В;
250 мВ;
83,3 мВ;
500 мВ
18. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 20 дБ, якщо при затуханні 12 дБ вихідна напруга становить 0,5 В ?
250 мВ;
1 В;
100 мВ;
50 мВ;
200 мВ
19. Який тип електромеханічного індикатора найчастіше застосовують в аналогових ампервольтомметрах ?
магнітоелектричний
електромагнітний
електродинамічний
феродинамічний
електростатичний
20. Який опір додаткового резистора RД необхідно вибрати, щоб підключити його послідовно до вольтметра для отримання діапазону вимірювання напруги U = 10 B, якщо без цього резистора діапазон вимірювання напруги вольтметра UV становить 100 мВ, а вхідний опір вольтметра RV = 2 кОм ?
100 кОм
198 кОм
896 Ом
200 кОм
296 кОм
21. Який опір шунта RШ необхідно вибрати, щоб підключити його паралельно до міліамперметра для отримання діапазону вимірювання струму І = 0,2 А, якщо без шунта діапазон вимірювання міліамперметра (струм рамки) ІР становить 2 мА, а внутрішній опір Ri міліамперметра становить 396 Ом ?
100 Ом
99 Ом
198 Ом
4 Ом
8 Ом
22. Яке значення ємності, виражене в пікофарадах, має конденсатор, на корпусі якого вказано номінальне значення ємності 0,015 мкФ ?
15
1500
150
150000
15000
23. Яке значення ємності, виражене в пікофарадах, має конденсатор, на корпусі якого вказано номінальне значення ємності 0,15 мкФ ?
15
1500
150
150000
15000
24. Яке значення ємності, виражене в нанофарадах, має конденсатор, на корпусі якого вказано номінальне значення ємності 0,015 мкФ ?
15
1500
150
150000
15000
25. Яке значення напруги буде на виході підсилювача, якщо на його вході напруга становить 5 мВ, а коефіцієнт підсилення даного підсилювача становить 26 дБ ?
10 мВ
100 мВ
130 мВ
260 мВ
50 мВ
26. Який коефіцієнт підсилення, виражений в децибелах, має підсилювач напруги, якщо на його вході сигнал має напругу 4 мВ, а на виході підсилювача сигнал становить 32 мВ ?
10
20
6
12
18
27. Яка ціна поділки шкали вольтметра, діапазон вимірювання якого 1 В, а кількість поділок шкали становить 25 ?
0,04 В/под
25 В/под
0,4 В/под
2,5 В/под
0,25 В/под
28. Яка ціна поділки шкали амперметра, діапазон вимірювання якого 1,5 А, а кількість поділок шкали становить 30 ?
0,15 А/под
0,05 А/под
20 А/под
0,3 А/под
0,2 А/под
29. Яке значення має напруга, виміряна вольтметром, якщо стрілка відхилилась на 15 поділок, при загальній кількості поділок шкали 25, вибраному діапазоні вимірювання 5 В ?
1,5 В;
2,5 В;
3 В;
0,2 В;
5 В;
30. Яке значення має струм, виміряний амперметром, якщо стрілка відхилилась на 25 поділок, при загальній кількості поділок шкали 30, вибраному діапазоні вимірювання 3 А ?
0,1 А;
0,25 А;
10 А;
2,5 А;
25 А
31. Яке значення опору, виражене в омах, має резистор, на корпусі якого вказано номінальне значення опору 2,4 кОм ?
240;
2,4;
24;
24000;
2400;
32. Яке значення опору, виражене в кілоомах, має резистор, на корпусі якого вказано номінальне значення опору 270 Ом ?
2,7;
27;
0,27;
0,027;
0,0027;
33. Що називається відносною похибкою вимірювального приладу ?
Різниця між показом приладу та істинним значенням вимірюваної величини;
Різниця між істинним значенням вимірюваної величини та показом вимірювального приладу;
Відношення діапазону вимірювання приладу до кількості поділок шкали приладу;
Відношення максимального і мінімального значень вимірюваної приладом величини;
Відношення абсолютної похибки приладу до істинного значення вимірюваної величини;
34. Що називається абсолютною похибкою вимірювального приладу ?
Різниця між істинним значенням вимірюваної величини і показом приладу;
Різниця між показом приладу та істинним значенням вимірюваної величини;
Різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали приладу;
Відношення діапазону вимірювання приладу до кількості поділок шкали приладу;
Відстань між двома сусідніми позначками;
35. Що називається поділкою шкали аналогового вимірювального приладу ?
Різниця між істинним значенням вимірюваної величини і показом приладу;
Різниця між показом приладу та істинним значенням вимірюваної величини;
Різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали приладу;
Відношення діапазону вимірювання приладу до кількості поділок шкали приладу;
Відстань між двома сусідніми позначками шкали;
36. Що називається ціною поділки аналогового вимірювального приладу ?
Різниця між істинним значенням вимірюваної величини і показом приладу
Різниця між показом приладу та істинним значенням вимірюваної величини;
Різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали приладу;
Відношення діапазону вимірювання приладу до кількості поділок шкали приладу, на яку відхилилась стрілка;
Відстань між двома сусідніми позначками шкали
37. Який прилад називають аналоговим електромеханічним ?
Прилад, в якому основними вузлами є електронні пристрої та перетворювачі;
Прилад, в якому застосовується механічне перемикання діапазонів вимірювань, а результат вимірювання видається як відхилення стрілки на певну кількість поділок механічної шкали;
Прилад, в якому застосовується автоматичне перемикання діапазонів вимірювань, а результат вимірювання видається як відхилення стрілки на певну кількість поділок механічної шкали;
Прилад, в якому електромагнітна енергія, підведена з вимірювального кола, перетворюється в механічну енергію кутового переміщення вимірювального механізму, а покази є безперервною функцією змін вимірюваної величини;
Прилад, в якому електромагнітна енергія, підведена з вимірювального кола, перетворюється в дискретну форму, а результат вимірювання видається на відліковому пристрої у вигляді чисел;
38. Яку функцію виконує вимірювальний механізм аналогового вимірювального електромеханічного приладу ?
Забезпечує перетворення електричної вимірюваної величини Х в деяку проміжну електричну величину Y, функціонально зв'язану з вимірюваною величиною Х;
Перетворює електромагнітну енергію, що поступає з вимірювального кола, в механічну енергію, необхідну для відхилення на кут a рухомої частини вимірювального механізму відносно нерухомої;
Забезпечує відлік результату вимірювання;
Перетворює електромагнітну енергію, що поступає з вимірювального кола, в дискретну форму;
Забезпечує узгодження вхідного кола приладу з джерелом електромагнітної енергії;
39. Яку функцію виконує вимірювальне коло аналогового вимірювального електромеханічного приладу ?
Забезпечує перетворення електричної вимірюваної величини Х в деяку проміжну електричну величину Y, функціонально зв'язану з вимірюваною величиною Х;
Перетворює електромагнітну енергію, що поступає з вимірювального кола, в механічну енергію, необхідну для відхилення на кут a рухомої частини вимірювального механізму відносно нерухомої;
Забезпечує відлік результату вимірювання;
Перетворює електромагнітну енергію, що поступає з вимірювального кола, в дискретну форму;
Забезпечує узгодження вхідного кола приладу з джерелом електромагнітної енергії;
40. Яка похибка вимірювального приладу називається основною ?
Похибка вимірювального приладу, що застосовується протягом гарантійного терміну експлуатації;
Похибка вимірювального приладу, який використовується в нормальних умовах експлуатації;
Похибка вимірювального приладу, що виникає в результаті відхилення одного з впливаючих факторів експлуатації від нормального значення;
Похибка вимірювального приладу, яка встановлена під час його повірки;
Похибка вимірювального приладу, в якому під час вимірювання стрілка відхилилась на максимальну позначку шкали;
41. Яка похибка вимірювального приладу називається додатковою
Похибка вимірювального приладу, що застосовується протягом гарантійного терміну експлуатації;
Похибка вимірювального приладу, який використовується в нормальних умовах експлуатації;
Похибка вимірювального приладу, що виникає в результаті відхилення одного з впливаючих факторів експлуатації від нормального значення;
Похибка вимірювального приладу, яка встановлена під час його повірки;
Похибка вимірювального приладу, в якому під час вимірювання стрілка відхилилась на максимальну позначку шкали;
42. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 18 дБ, якщо при затуханні 0 дБ вихідна напруга становить 1 В ?
0,052 В
1,8 В
0,18 В
0,25 В
0,125 В
43. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 32 дБ, якщо при затуханні 0 дБ вихідна напруга становить 4 В ?
0,125 В
3,2 В
0,1 В
0,25 В
0,5 В
44. Яке значення напруги буде на виході підсилювача, якщо на його вході напруга становить 5 мВ, а коефіцієнт підсилення даного підсилювача становить 32 дБ ?
0,125 В
3,2 В
0,1 В
0,25 В
0,2 В
45. Яке значення напруги буде на виході підсилювача, якщо на його вході напруга становить 6 мВ, а коефіцієнт підсилення даного підсилювача становить 26 дБ ?
0,12 В
2,6 В
0,1 В
0,25 В
0,2 В
46. Яке значення ємності, виражене в нанофарадах має конденсатор, на корпусі якого вказано номінальне значення ємності 6800 пФ ?
0,068
68
680
6,8
0,68
47. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 40 дБ, якщо при затуханні 12 дБ вихідна напруга становить 0,5 В ?
240 мВ
1 В
100 мВ
80 мВ
20 мВ
48. Який опір додаткового резистора RД необхідно вибрати, щоб підключити його послідовно до вольтметра для отримання діапазону вимірювання напруги U = 100 B, якщо без цього резистора діапазон вимірювання напруги вольтметра UV становить 500 мВ, а вхідний опір вольтметра RV = 2 кОм ?
10 кОм
398 кОм
896 Ом
200 кОм
296 кОм
49. Який коефіцієнт підсилення, виражений в децибелах, має підсилювач напруги, якщо на його вході сигнал має напругу 50 мВ, а на виході підсилювача сигнал становить 400 мВ ?
8
20
18
12
350
50. Яке значення має струм, виміряний амперметром, якщо стрілка відхилилась на 25 поділок, при загальній кількості поділок шкали 30, вибраному діапазоні вимірювання 0,3 А ?
0,1 А
0,25 А
10 А
2,5 А
25 А
51. Яке значення має напруга, виміряна вольтметром, якщо стрілка відхилилась на 15 поділок, при загальній кількості поділок шкали 25, вибраному діапазоні вимірювання 5 В ?
1,5 В
2,5 В
3 В
0,15 В
0,3 В
52. Яке значення напруги буде на виході підсилювача, якщо на його вході напруга становить 30 мВ, а коефіцієнт підсилення даного підсилювача становить 26 дБ ?
780 мВ
4 В
1,3 В
260 мВ
600 мВ
53. На чому ґрунтується принцип дії магнітоелектричного вимірювального приладу ?
На взаємодії магнітного поля нерухомої котушки, через яку протікає струм, з рухомим феромагнітним осердям;
На взаємодії магнітного потоку постійного магніту і електромагнітного поля котушки зі струмом;
На взаємодії магнітних полів рухомої і нерухомої котушок, в яких протікають струми;
На взаємодії двох або кількох рухомих та нерухомих електрично заряджених провідників, що знаходяться під напругою;
На взаємодії змінних магнітних потоків електромагнітів з індукованими ними в рухомій частині механізму струмами ;
54. Яке значення напруги буде на виході вимірювального генератора при затуханні атенюатора 60 дБ, якщо при затуханні 12 дБ вихідна напруга становить 0,5 В ?
25 мВ
5 мВ
2 мВ
15 мВ
48 мВ
55. Який опір додаткового резистора RД необхідно вибрати, щоб підключити його послідовно до вольтметра для отримання діапазону вимірювання напруги U = 50 B, якщо без цього резистора діапазон вимірювання напруги вольтметра UV становить 500 мВ, а вхідний опір вольтметра RV = 1 кОм ?
10 кОм
98 кОм
196 Ом
99 кОм
49 кОм
56. Який опір шунта RШ необхідно вибрати, щоб підключити його паралельно до міліамперметра для отримання діапазону вимірювання струму І = 0,5 А, якщо без шунта діапазон вимірювання міліамперметра (струм рамки) ІР становить 5 мА, а внутрішній опір Ri міліамперметра становить 396 Ом ?
100 Ом
99 Ом
198 Ом
8 Ом
4 Ом
57. Хто виготовив перший електронний вольтметр ?
Попов
Тесла
Дюмонт
Беллантайн
Хаусфілд
58. Хто виготовив перший електронний осцилограф ?
Тесла
Хаусфілд
Дюмонт
Попов
Беллантайн
59. Як підключається амперметр до електричного кола при вимірюванні постійного електричного струму ?
Паралельно
Послідовно
Через узгоджувальний трансформатор
Через розділяючий конденсатор
Через послідовну RC ланку
60. Як підключається вольтметр до електричного кола при вимірюванні напруг постійного струму ?
Паралельно
Послідовно
Через узгоджувальний трансформатор
Через розділяючий конденсатор
Через послідовну RC ланку
61. З яким внутрішнім опором рекомендується вибирати амперметр при вимірюванні електричного струму, якщо значення опору електричного кола становить 500 Ом ?
Рівним опору електричного кола 500 Ом
Набагато більшим за значення опору 500 Ом
Набагато меншим за значення опору 500
Рівним значенню опору 1000 Ом
Рівним значенню опору 5000 Ом
62. З яким вхідним опором рекомендується вибирати вольтметр при вимірюванні електричної напруги, якщо значення опору електричного кола, до якого він підключений, становить 2 кОм ?
Рівним опору електричного кола 2 кОм
Набагато більшим за значення опору 2 кОм
Набагато меншим за значення опору 2 кОм
Рівним значенню опору 20 Ом
Рівним значенню опору 200 Ом
63. Яке амплітудне значення напруги синусоїдальної форми є на виході підсилювача, якщо на екрані осцилографа видно осцилограму (розмах амплітуд) вихідного сигналу висотою 6 поділок, а коефіцієнт вертикального відхилення осцилографа встановлено 0,5 В/под. ?
3 В
5,5 В
0,5 В
1,5 В
6 В
64. Яке значення напруги імпульсного сигналу прямокутної форми є на виході імпульсного генератора, якщо на екрані осцилографа видно позитивні прямокутні імпульси вихідного сигналу висотою 4 поділки, а коефіцієнт вертикального відхилення осцилогрфа встановлено 0,5 В/под. ?
4 В
2 В
8 В
0,5 В
3,5 В
65. Якою є частота сигналу синусоїдальної форми на виході підсилювача, якщо на екрані осцилографа отримано осцилограму цього сигналу, довжина періоду якого становить 5 поділок, а коефіцієнт розгортки осцилографа встановлено 2 мс/под. ?
1000 Гц
2,5 кГц
10 кГц
400 Гц
3 кГц
66. Якою є тривалість одного періоду повторення прямокутних імпульсів на виході імпульсного генератора, якщо на екрані осцилографа отримано осцилограму цих імпульсів, довжина одного імпульса становить 2 поділки, відстань між імпульсами 4 поділки, а коефіцієнт розгортки осцилографа встановлено 10 мкс/под. ?
2,5 мкс
14 мкс
6 мкс
0,4 мс
60 мкс
67. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод пробитий?
а, б
а, г
б, в
в, г
68. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод пробитий?
а, б
а, г
б, в
в, г
69. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод в обриві?
а, б
а, г
б, в
в, г
70. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод в обриві?
а, б
а, г
б, в
в, г
71. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод справний?
а, б
а, г
б, в
в, г
72. За якими результати вимірювань можна зробити висновок, що діод справний?
а, б
а, г
б, в
в, г
73. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до колектора, земляним до бази. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає справності переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
74. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до бази, земляним до емітера. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає справності переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
75. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до колектора, земляним до емітера. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає справності переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
76. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до емітера, земляним до бази. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає справності переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
77. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до колектора, земляним до бази. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає справності переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
78. Виконується перевірка транзистора осцилографом. Осцилограф підключений сигнальним виводом до колектора, земляним до емітера. Перевіряючий тримає виводи транзистора руками. Яка осцилограма відповідає пробитому переходу, що перевіряється?
А
Б
В
Г
79. Мультиметр, який встановлений в режим "продзвонки". Підключення мультиметра до транзистора зображено на малюнку. Як відреагує мультиметр?
ніякої реакції не відбудиться, не буде звукового сигналу
лунає звуковий сигнал
покаже напругу спаду на переході при відкриванні транзисторі
покаже напругу спаду на переході при закриванні транзисторі
80. Виводи транзистора підключили до омметра за рисунком. Омметр покаже деяку величину. За допомогою R1 з'єднуємо базу та емітер. Як зміниться опір?
зменшиться
збільшитися
не зміниться
в залежності від опору резистора
81. Виводи транзистора підключили до омметра за рисунком. Омметр покаже деяку величину. За допомогою R1 з'єднуємо базу та колектор. Як зміниться опір?
зменшиться
збільшиться
не зміниться
в залежності від опору резистора
82. Виводи транзистора підключили до омметра за рисунком. Омметр покаже деяку величину. За допомогою R1 з'єднуємо базу та емітер. Як зміниться опір?
зменшиться
збільшиться
не зміниться
в залежності від опору резистора
83. Виводи транзистора підключили до омметра за рисунком. Омметр покаже деяку величину. За допомогою R1 з'єднуємо базу та колектор. Як зміниться опір?
зменшиться
збільшиться
не зміниться
в залежності від опору резистора