Зміст

Вступ

1 Техніко – економічне обґрунтування теми дипломного проекту   

2. Розрахунково-конструкторська частина

2.1 Вибір і обґрунтування схеми пристрою

2.1.1 Вибір мікроконтролера та огляд його архітектури.

2.1.2 Розробка схеми пристрою 

2.2 Розробка програмного забезпечення.

2.3  Розрахунок надійності 

3. Технологічна частина     

3. 1 Технологічний процес настройки вимірювача ємності..

3.2 Основні несправності та методи їх усунення

4  Експериментальна частина       

4.1 Моделювання роботи схеми вимірювача ємності..

4.2 Визначення похибки вимірювання

5 Організаційно – економічна частина.

6 Охорона праці

Висновки

Література

Додаток А. Програма роботи вимірювача ємності .

 

Зміст

Вступ

1 Техніко - економічне обґрунтування  теми дипломного проекту   

2 Розрахунково – конструкторська частина

2.1 Вибір і обґрунтування  структурної схеми підсилювача   

2.2    Електричні розрахунки       

  2.2.1 Електричний  розрахунок  підсилювача потужності     

  2.2.2 Електричний розрахунок кола компенсації спотворень

2.3  Розрахунок надійності 

3 Технологічна частина

3.1 Технологічний процес настройки підсилювача

3.2 Основні несправності та методи їх усунення.

4  Експериментальні дослідження

4.1  Дослідження АЧХ підсилювача

4.2  Дослідження коефіцієнту нелінійних спотворень..

5 Організаційно – економічна частина

6 Охорона праці

Висновки

Література