EOM_1

1. Для чого використовується регістр SREG?
для зберігання ознак результатів виконаних операцій
для зберігання коду адреси
для визначення режиму роботи мікропроцесорної системи
для обслуговування стека
2. Який біт відсутній в регістрі SREG мікроконтролерів AVR?
біт переносу
біт переповнення
біт парності
біт дозволу DMA
3. Які команди не змінюють стан біт регістра SREG?
арифметичні команди
логічні команди
команди переходів
усі команди обов’язково змінюють стан біт
4. Яка архітектура використовується в мікроконтролерах AVR?
фон- нейманівська з RISC-процесором
фон-нейманівська з CISC-процесором
гарвардська з RISC-процесором
гарвардська з CISC-процесором
5. Де зберігається вказівник стека в мікроконтролерах AVR?
у регістрі GIMSK
у регістрі MCUCR
у регістрі SREG
у регістрі SP
6. Де зберігається інформація про напрямок передачі інформації портів I/O мікроконтролерів AVR?
у регістрах TRISA и TRISB
у регістрах PINx та PORTx
у регістрах DDRB та DDRD
у регістрах PORTB та PORTD
7. Де зберігаються біти ознак результату операцій мікроконтролерів AVR?
у регістрі STATUS
у регістрі OPTION
у регістрі MCUCR
у регістрі SREG
8. Де зберігається вказівник адреси при непрямій адресації даних у мікроконтролерах AVR?
у регістрі Z
у регістрі FSR
у регістрі PCLATH
у регістрі STATUS
9. Від якого генератора працює WATCHDOG таймер у мікроконтролерах AVR?
від тактового генератора МК
від власного внутрішнього RС-генератора
від зовнішнього генератора
від власного внутрішнього кварцового генератора
10. Які дії виконує команда WDR системи команд мікроконтролерів AVR?
скидає в 0 вміст сторожового таймера
скидає мікроконтролер
скидає в 0 вміст лічильника команд
скидає в 0 вміст сторожового таймера та преддільника (якщо він використовується)
11. У який стан переходить лічильник команд мікроконтролерів AVR при початковому запуску мікроконтролера?
в стан 0000H
в стан 001BH
в стан, що задається бітами конфігурації МК
у довільний стан
12. Який спосіб тактування мікроконтролера забезпечує найбільшу стабільність частоти?
з використанням RC-ланки
з використанням кварцового резонатора
з використанням керамічного резонатора
з використанням LC-ланки
13. Для чого потрібна затримка часу при запуску тактового генератора мікроконтролера?
для стабілізації частоти генератора
для мінімізації енергоспоживання при запуску МК
для переведення регістрів МК у початковий стан
для запобігання формування хибних сигналів на виводах МК
14. АЦП якого типу найчастіше використовують у складі МК?
інтегрувальні
паралельні
послідовного наближення
на основі перетворення напруга-частота
15. Програма, за якою працює мікроконтролер зберігається в:
PROGRAM FLASH
SRAM
EEPROM
STACK POINTER
16. Функція захоплення таймера/лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
17. Функція порівняння таймера/лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
18. Функція лічби таймера/лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
19. Функція широтно-імпульсного модулятора (PWM) таймера/лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
20. Який блок не входить до складу CPU мікроконтролера AVR?
лічильник команд (PC)
арифметико-логічний пристрій (ALU) "і"
блок регістрів загального призначення (GPR)
запам'ятовуючий пристрій статичного типу (SRAM)
21. SRAM даних мікроконтролера ATtiny2313:
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $00 до $E2
має обсяг 1K х 16 байт і займає адресний простір від $000 до $3FF
має обсяг 512х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
22. EEPROM мікроконтролера ATtiny2313:
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $00 до $7F
має обсяг 1K х 16 байт і займає адресний простір від $000 до $3FF
має обсяг 512х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
23. Пам’ять програм мікроконтролера ATtiny2313:
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $00 до $E2
має обсяг 1K х 16 байт і займає адресний простір від $000 до $3FF
має обсяг 512х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
24. Модуль UART:
організує перехід до виконання програми, що перериває, при надходженні запиту переривання, якщо переривання по даному запиті дозволене і він має більш високий пріоритет, чим інші запити, що надійшли одночасно з ним
призначений для передачі і прийому байтів даних по двухпровідних лініях зв'язку, наприклад, по інтерфейсі RS-232C або "струмова петля"
призначений для обміну байтами даних з іншими пристроями по двухпровідній шині І2С
використовується при обміні даними з іншими пристроями, що мають порт SPІ. Пристрій, що ініціалізує обмін і виробляючи тактовий сигнал, є ведучим (master). Пристрій, що виконує обмін при надходженні тактового сигналу, є відомим (slave)
25. Модуль SPI:
організує перехід до виконання програми, що перериває, при надходженні запиту переривання, якщо переривання по даному запиті дозволене і він має більш високий пріоритет, чим інші запити, що надійшли одночасно з ним
призначений для передачі і прийому байтів даних по двухпровідних лініях зв'язку, наприклад, по інтерфейсі RS-232C або "струмова петля"
призначений для обміну байтами даних з іншими пристроями по двухпровідній шині І2С
використовується при обміні даними з іншими пристроями, що мають спеціальний периферійний інтерфейс. Пристрій, що ініціалізує обмін і виробляючи тактовий сигнал, є ведучим (master). Пристрій, що виконує обмін при надходженні тактового сигналу, є відомим (slave)
26. Модуль Interrupt Unit:
організує перехід до виконання програми, що перериває, при надходженні запиту переривання, якщо переривання по даному запиті дозволене і він має більш високий пріоритет, чим інші запити, що надійшли одночасно з ним
призначений для передачі і прийому байтів даних по двухпровідних лініях зв'язку, наприклад, по інтерфейсі RS-232C або "струмова петля"
призначений для обміну байтами даних з іншими пристроями по двухпровідній шині І2С
використовується при обміні даними з іншими пристроями, що мають спеціальний периферійний інтерфейс. Пристрій, що ініціалізує обмін і виробляючи тактовий сигнал, є ведучим (master). Пристрій, що виконує обмін при надходженні тактового сигналу, є відомим (slave)
27. Модуль Watchdog Timer:
організує перехід до виконання програми, що перериває, при надходженні запиту переривання, якщо переривання по даному запиті дозволене і він має більш високий пріоритет, чим інші запити, що надійшли одночасно з ним
призначений для передачі і прийому байтів даних по двухпровідних лініях зв'язку, наприклад, по інтерфейсі RS-232C або "струмова петля"
призначений для ліквідування наслідків збою в ході програми шляхом перезапуску мікроконтролера при виявленні збою
використовується при обміні даними з іншими пристроями, що мають спеціальний периферійний інтерфейс. Пристрій, що ініціалізує обмін і виробляючи тактовий сигнал, є ведучим (master). Пристрій, що виконує обмін при надходженні тактового сигналу, є відомим (slave)
28. Модуль Analog Comparator:
організує перехід до виконання програми, що перериває, при надходженні запиту переривання, якщо переривання по даному запиті дозволене і він має більш високий пріоритет, чим інші запити, що надійшли одночасно з ним
призначений для передачі і прийому байтів даних по двухпровідних лініях зв'язку, наприклад, по інтерфейсі RS-232C або "струмова петля"
призначений для ліквідування наслідків збою в ході програми шляхом перезапуску мікроконтролера при виявленні збою
порівнює по величині аналогові сигнали, що надходять на два входи мікроконтролера, і формує запит переривання, коли різниця їх значень змінює знак
29. У якому рядку операнд поданий з помилкою?
10, 255
0x0а, $0А
0b00001010, 0b11111111
A5, 1010
30. До якого сегменту звертаються наступні директиви?
.DSEG
.ORG 0x37
сегмент даних
сегмент кодів
сегмент EEPROM
сегмент стеку
31. До якого сегменту звертаються наступні директиви?
.CSEG
.ORG 0x37
сегмент даних
сегмент кодів
сегмент EEPROM
сегмент стеку
32. До якого сегменту звертаються наступні директиви?
.ESEG
.ORG 0x37
сегмент даних
сегмент кодів
сегмент EEPROM
сегмент стеку
33. Яка директива пропонує Асемблеру почати читати з другого файлу?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
34. Яка директива дозволяє встановити символ рівний висловом?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
35. Яка директива дозволяє присвоїти символічне ім'я регістру?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
36. Яка директива присвоює значення локальним лічильникам?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
37. З якою директивою має вживатись вираз SREG = 0x3f?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
38. З якою директивою має вживатись вираз TEMP=R16?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
39. З якою директивою має вживатись вираз "tn2313def.inc"?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
40. З якою директивою має вживатись вираз .DSEG … 0x37?
INCLUDE
EQU
DEF
ORG
41. У асемблері для мікроконтролерів AVR коментар має наступну форму:
;[Текст]
,[Текст]
/[Текст]
//[Текст]
42. Які команди мікроконтролерів AVR використовуються для організації умовних переходів у програмі?
команди BRCS k та BRLT k
команди RETI та EIJMP k
команди RCALL k та EICALL k
команди LPM та PUSH
43. Який запис умовного переходу не коректний?
BRLO M1
BREQ KK1
BRTS L1
BRID
44. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BREQ?
C
Z
S
N
45. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRNE?
C
Z
S
N
46. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRCS?
C
Z
S
N
47. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRLO?
C
Z
S
N
48. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRMI?
C
Z
S
N
49. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRPL?
C
Z
S
N
50. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRLT?
C
T
S
N
51. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRHS?
C
S
H
N
52. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRTS?
C
T
S
N
53. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRID?
C
I
S
N
54. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRGE?
C
Z
S
N
55. Яка ознака буде перевірятись при виконанні інструкції умовного переходу BRSH?
C
Z
S
N
56. Починаючи з адреси $0080 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R2 після виконання фрагменту програми:
CLR R31
LDI R30, $80
LD R2, z+
$00
$01
$02
$03
57. Починаючи з адреси $0080 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R2 після виконання фрагменту програми:
CLR R31
LDI R30, $82
LD R2, z+
$00
$01
$02
$03
58. Починаючи з адреси $0080 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R2 після виконання фрагменту програми:
CLR R31
LDI R30, $82
LD R2, -z
$00
$01
$02
$03
59. Починаючи з адреси $0080 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R2 після виконання фрагменту програми:
CLR R31
LDI R30, $83
LD R12, -Z
LD R2, Z
$01
$02
$03
$04
60. Починаючи з адреси $0080 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R28 після виконання фрагменту програми:
CLR R29
LDI R28, $83
LD R12, -Y
LD R2, Y
$84
$83
$82
$81
61. Починаючи з адреси $0065 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R28 після виконання фрагменту програми:
CLR R29
LDI R28, $65
LD R12, Y+
LD R2, Y
$65
$66
$67
$68
62. Починаючи з адреси $0065 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R12 після виконання фрагменту програми:
CLR R29
LDI R28, $65
LDI R16, 3
L1: LD R12, Y+
DEC R16
BRNE L1
NOP
$06
$04
$02
$03
63. Починаючи з адреси $0065 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R12 після виконання фрагменту програми:
CLR R29
LDI R28, $6A
LDI R16, 3
L1: LD R12, -Y
DEC R16
BRNE L1
NOP
$06
$04
$03
$02
64. Починаючи з адреси $0065 записано 6 байт: $00, $01, $02, $03, $04, $06. Яке число буде знаходитись в R28 після виконання фрагменту програми:
CLR R29
LDI R28, $6A
LDI R16, 3
L1: LD R12, -Y
DEC R16
BRNE L1
NOP
$69
$68
$67
$66
65. Ознака напівпереносу у ряді арифметичних операцій у регістрі SREG мікроконтролерів AVR позначається як:
H
S
P
V
66. Ознака нульового результату у ряді арифметичних операцій у регістрі SREG мікроконтролерів AVR позначається як:
Z
S
P
C
67. Ознака виникнення переповнення результату у ряді арифметичних операцій у регістрі SREG мікроконтролерів AVR позначається як:
Z
S
P
C
68. Ознака негативного результату у ряді арифметичних операцій у регістрі SREG мікроконтролерів AVR позначається як:
Z
S
N
C
69. Біт користувача у регістрі SREG мікроконтролерів AVR позначається як:
Z
S
T
C
70. Якого біту не має у регістрі SREG мікроконтролерів AVR:
Z
S
P
C
71. Якого біту не має у регістрі SREG мікроконтролерів AVR:
Z
I
AC
C
72. Яке число буде знаходитись у R20 після виконання фрагменту програми:
LDI R16, $80
LDI R20, $40
LSL R20
CPSE R16, R20
LDI R20, $01
INC R20
$81
$80
$40
$01
73. Яке число буде знаходитись у R20 після виконання фрагменту програми:
LDI R16, $81
LDI R20, $40
LSL R20
CPSE R16, R20
LDI R20, $01
INC R20
$81
$02
$40
$01
74. Яке число буде знаходитись у R16 після виконання фрагменту програми:
LDI R16, $80
LDI R20, $40
LSL R20
CPSE R16, R20
LDI R16, $01
INC R20
$81
$80
$40
$01
75. Яке число буде знаходитись у R16 після виконання фрагменту програми:
LDI R16, $40
LDI R20, $80
LSL R16
CPSE R16, R20
LDI R16, $01
INC R20
$81
$80
$40
$01
76. Яке число буде знаходитись у R16 після виконання фрагменту програми:
LDI R16, $81
LDI R20, $80
LSL R20
CPSE R16, R20
LDI R16, $01
INC R20
$81
$80
$40
$01
77. У регістрі R20 записано число $40. Який біт регістру SREG буде встановлений після виконання команди CPI R20, $40?
Z
C
N
не має біт, що будуть встановлені
78. У регістрі R20 записано число $40. Який біт регістру SREG буде встановлений після виконання команди CPI R20, $80?
Z
C
H
не має біт, що будуть встановлені
79. У регістрі R20 записано число $40. Який біт регістру SREG буде встановлений після виконання команди CPI R20, $80?
Z
N
H
не має біт, що будуть встановлені
80. У регістрі R20 записано число $40. Який біт регістру SREG буде встановлений після виконання команди CPI R20, $20?
Z
N
C
не має біт, що будуть встановлені
81. Вкажіть яка команда відноситься до непрямої адресації?
ST Z,R2
LDI R16,10101011b
LDS R18,$78
MOV R5,R19
82. Вкажіть яка команда відноситься до непрямої адресації?
LD X+,R2
LDI R16,10101011b
LDS R18,$78
MOV R5,R19
83. Ініціалізація якої регістрової пари відбувається у фрагменті програми:
CLR R31
LDI R30, $DE
Z
Y
X
H
84. Ініціалізація якої регістрової пари відбувається у фрагменті програми:
CLR R29
LDI R28, $05
Z
Y
X
H
85. Ініціалізація якої регістрової пари відбувається у фрагменті програми:
CLR R27
LDI R26, $05
Z
Y
X
H
86. У якому фрагменті програми до комірки SRAM =0068H записується число 05H?
LDI R18, $05; STS $68, R18
LDI R18, $05; LDS R18, $68
LDI R26, $68; LD R18, X
LDI R18, $68; ST X, R18
87. У комірці SRAM =0068H записане число 05H. У якому фрагменті програми виконується його копіювання до регістра загального призначення?
LDI R18, $05; STS $68, R18
LDI R18, $05; LDS R18, $68
LDI R26, $05; LD R18, X
LDI R18, $68; ST X, R18
88. Якими командами/командою можна зчитати дані з комірок SRAM:
LD, LDD, LDS
ST, STS, STD
LPM
IN
89. Якими командами/командою можна записати дані до комірок SRAM:
LD, LDD, LDS
ST, STS, STD
LPM
IN
90. Якими командами/командою можна прочитати дані з пам’яті програм:
LD, LDD, LDS
ST, STS, STD
LPM
IN
91. Якими командами/командою можна прочитати дані з зовнішнього пристрою:
LD, LDD, LDS
ST, STS, STD
LPM
IN
92. Чи можливо стерти біт захисту програмного коду у мікроконтролерах AVR?
неможливо
можливо, тільки якщо знати ідентифікаційний код МК
можливо, тільки разом з змістом пам’яті програм та даних МК
можливо, через паралельний доступ
93. Інтерфейс ISP програматора зображений на рисунку:
а
б
в
г
94. Інтерфейс JTAG програматора зображений на рисунку:
а
б
в
г
95. Інтерфейс HVSP програматора зображений на рисунку:
а
б
в
г
96. Інтерфейс HVPP програматора зображений на рисунку:
а
б
в
г
97. Який вислів не правильний для паралельного високовольтного програмування?
застосовується на поточному виробництві при масовому (сотні штук) програмуванні чіпів у програматорі перед запаюванням їх у пристрій
програмування у багато разів швидше послідовного (ISP), але вимагає подачі на RESET напруги 12 В
потрібно вісім ліній даних та лінії керування
мікроконтролер в цей момент перебуває в схемі пристрою (він може бути навіть запаяний)
98. Який вислів не відповідає режиму ISP програмування?
застосовується для програмування чіпів у програматорі перед запаюванням їх у пристрій
потрібно чотири лінії та живлення
потрібно вісім ліній даних та лінії керування
мікроконтролер в цей момент перебуває в схемі пристрою (він може бути навіть запаяний)
99. Який вислів не відповідає режиму ISP програмування?
застосовується для програмування чіпів у програматорі перед запаюванням їх у пристрій
потрібно чотири лінії та живлення
дозволяє покроково виконувати програму безпосередньо в мікроконтролері
мікроконтролер в цей момент перебуває в схемі пристрою (він може бути навіть запаяний)
100. Який режим програмування дозволяє відлагоджувати програму безпосередньо в мікроконтролері?
JTAG
ISP
BootLoader
HVPP
101. У якому режимі програмування мікроконтролера програматор не потрібен?
JTAG
ISP
BootLoader
HVPP
102. Який режим програмування дозволяє відновити неправильно вставлені FUSE біти, що забороняють використання режиму ISP?
JTAG
debugWire
BootLoader
HVPP
103. Які сигнали використовуються для режиму внутрісхемного програмування:
RES, MISO, MOSI, SCK
RES, TSK, TMS, TDI, TDO
RES, DATA, CLOCK
RxD, TxD
104. Які сигнали використовуються для режиму JTAG програмування:
RES, MISO, MOSI, SCK
RES, TSK, TMS, TDI, TDO
RES, DATA, CLOCK
RxD, TxD
105. Які сигнали використовуються для програмування через Bootloader:
RES, MISO, MOSI, SCK
RES, TSK, TMS, TDI, TDO
RES, DATA, CLOCK
RxD, TxD
106. Зміст всіх комірок FLASH та EEPROM чистих мікроконтролерів AVR відповідно дорівнює:
$FF та $FF
$00 та $00
$00 та $FF
$FF та $00
107. Fuse bits вказуть микроконтролеру (виберіть не вірне ствердження):
з яким генератором йому працювати (зовнішнім або внутрішнім)
ділити частоту генератора на коефіцієнт або не потрібно
використовувати ніжку скидання як скидання або як додатковий порт вводу-виводу
яку частину програмної інформації захищати
108. На що не впливає операція «CHІP ERASE»?
Lock Bits
Fuse Bits
FLASH
EEPROM
109. Якщо Lock Bits встановлені так LB1=1 та LB2=1, то:
захист відсутній
заборона програмування Flash
заборона програмування та читання Flash
заборона програмування та читання Flash і EEPROM
110. Якщо Lock Bits встановлені так LB1=0 та LB2=1, то:
захист відсутній
заборона програмування Flash
заборона програмування та читання Flash
заборона програмування та читання Flash і EEPROM
111. Якщо Lock Bits встановлені так LB1=0 та LB2=0, то:
захист відсутній
заборона програмування Flash
заборона програмування та читання Flash
заборона програмування та читання Flash і EEPROM
112. Яку операцію виконує мікроконтролер, якщо потрібно виконати інструкцію CP?
віднімання
додавання
множення
ділення
113. Яка з перерахованих команд не змінює стан SREG?
CPI R16, $A7
TEST R20
LPM
ASR R2
114. Яка з перерахованих команд не змінює стан SREG?
ADD R20, R1
ROR R20
BLD R5, 0
SEI
115. Яка з команд не змінює операнд?
EOR R2, R10
SUBI R16, $0F
CPI R20, $88
SWAP R18
116. Як з команд не змінює операнд?
OR R18, R4
AND R30, R28
SEC
LDI R16, $45
117. Яка з команд не змінює операнд?
LDS R20, $78
LSR R2
BST R18, 7
BLD R18, 7
118. Регістр R16 = 0, яке значення буде містити регістр R16 після виконання інструкції DEC R16?
0xFF
0x0F
0xF0
0x00
119. Яке значення буде знаходитись у регістрі R20 після виконання наступних команд:
CLC
LDI R20, $F0
LDI R22, $0F
ADC R20, R22
$FF
$00
$01
$F0
120. Яке значення буде знаходитись у регістрі R20 після виконання наступних команд:
CLC
LDI R20, $F0
LDI R22, $10
ADC R20, R22
$FF
$00
$01
$F0
121. Яке значення буде знаходитись у регістрі R20 після виконання наступних команд:
SEC
LDI R20, $F0
LDI R22, $0F
ADC R20, R22
$FF
$00
$01
$F0
122. Яке значення буде знаходитись у регістрі R20 після виконання наступних команд:
SEC
LDI R20, $F0
LDI R22, $10
ADC R20, R22
$FF
$00
$01
$F0
123. У чому полягає різниця (якщо вона є) між двома інструкціями: ANDI R20, $AA та CPI R20, $AA
різниці не має; це просто дві різні мнемоніки однієї інструкції
перша – не змінює стан ознак регістра SREG, а друга – змінює
перша – зберігає результат операції, друга – ні
перша виконує операцію «побітова І », а друга «логічне І»
124. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
LDI R18, 100
LSL R18
0x50
0xC8
0x32
0x64
125. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
LDI R18, 100
LSR R18
0x50
0xC8
0x32
0x64
126. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
CLC
LDI R18, $F0
LSL R18
$E0
$E1
$78
$F8
127. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
CLC
LDI R18, $F0
LSR R18
$E0
$E1
$78
$F8
128. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
SEC
LDI R18, $F0
ROR R18
$E0
$E1
$78
$F8
129. Яке значення буде знаходитись у регістрі R18 після виконання наступних команд:
SEC
LDI R18, $F0
ROL R18
$E0
$E1
$78
$F8
130. У регістрі R16 записано число $AA. Чому дорівнює його значення після виконання команди ORI R16, $51?
$FB
$A1
$5A
$51
131. У регістрі R16 записано число $55. Чому дорівнює його значення після виконання команди ORI R16, $51?
$55
$A1
$56
$51
132. У регістрі R16 записано число $54. Чому дорівнює його значення після виконання команди ORI R16, $51?
$55
$A5
$54
$51
133. У регістрі R16 записано число $53. Чому дорівнює його значення після виконання команди ORI R16, $52?
$53
$52
$55
$A5
134. У регістрі R16 записано число $AA. Чому дорівнює його значення після виконання команди ANDI R16, $51?
$FB
$AA
$00
$51
135. У регістрі R16 записано число $55. Чому дорівнює його значення після виконання команди ANDI R16, $51?
$55
$A5
$00
$51
136. У регістрі R16 записано число $54. Чому дорівнює його значення після виконання команди ANDI R16, $51?
$50
$A5
$54
$51
137. У регістрі R16 записано число $53. Чому дорівнює його значення після виконання команди ANDI R16, $33?
$53
$13
$03
$33
138. У регістрі R16 записано число $51. Чому дорівнює його значення після виконання команди ANDI R16, $33?
$51
$11
$13
$33
139. У регістрі R16 записано число $AA, а у регістрі R1 – число $51. Чому дорівнює значення R16 після виконання команди EOR R16, R1?
$FB
$AA
$FA
$51
140. У регістрі R16 записано число $55, а у регістрі R1 – число $51. Чому дорівнює значення R16 після виконання EOR R16, R1?
$55
$A5
$04
$01
141. У регістрі R16 записано число $54, а у регістрі R1 – число $51. Чому дорівнює значення R16 після виконання EOR R16, R1?
$51
$04
$05
$01
142. У регістрі R16 записано число $53, а у регістрі R1 – число $33. Чому дорівнює значення R16 після виконання EOR R16, R1?
$73
$60
$53
$33
143. У регістрі R16 записано число $53, а у регістрі R1 – число $13. Чому дорівнює значення R16 після виконання OR R1, R16?
$73
$60
$53
$33
144. У регістрі R16 записано число $60. Чому дорівнює значення R16 після виконання LSL R16?
$60
$30
$C0
$D1
145. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання LSL R16?
$65
$32
$CA
$D7
146. У регістрі R16 записано число $60. Чому дорівнює значення R16 після виконання LSR R16?
$60
$30
$C0
$D1
147. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання LSR R16?
$65
$32
$CA
$D7
148. Яка команда використовується для реалізації функції R10*2?
LSR R10
LSL R10
ROL R10
ROR R10
149. Яка команда використовується для реалізації функції R10/2?
LSR R10
LSL R10
ROL R10
ROR R10
150. Яка команда встановлює Carry Flag регістру SREG?
SEC
CLC
SET
CLT
151. Яка команда скидає Carry Flag регістру SREG?
SEC
CLC
SET
CLT
152. Яка команда встановлює Bіt Copy Storage регістру SREG?
SEC
CLC
SET
CLT
153. Яка команда скидає Bіt Copy Storage регістру SREG?
SEC
CLC
SET
CLT
154. Яка команда скидає ознаку негативного значення числа в регістрі SREG?
CLT
CLC
CLZ
CLN
155. Яка команда встановлює ознаку негативного значення числа в регістрі SREG?
SET
SEC
SEZ
SEN
156. Яка команда встановлює біт Global Іnterrupt Enable в регістрі SREG?
SET
CLC
CLI
SEI
157. Яка команда встановлює біт Global Іnterrupt Enable в регістрі SREG?
SET
CLC
CLI
SEI
158. Яка команда скидає біт Global Іnterrupt Enable в регістрі SREG?
SET
CLC
CLI
SEI
159. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання CBR R16, $F0?
$05
$F5
$F0
$65
160. У регістрі R16 записано число $F0. Чому дорівнює значення R16 після виконання CBR R16, $65?
$90
$65
$F0
$60
161. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання CBR R16, $F1?
$04
$65
$F1
$F5
162. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання CBR R16, 1?
$64
$65
$01
$66
163. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання CBR R16, 3?
$64
$65
$01
$66
164. Чому дорівнює значення R20 після виконання фрагменту програми?
LDI R20, $2D
ANDI R20, $0A
$08
$0A
$0D
$2A
165. Чому дорівнює значення R20 після виконання фрагменту програми?
LDI R20, $2D
ANDI R20, $0B
$09
$0B
$0D
$2A
166. Чому дорівнює значення R20 після виконання фрагменту програми?
LDI R20, $AA
ANDI R20, $2B
$2A
$2B
$AB
$8A
167. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання SBR R16, $F0?
$05
$F5
$F0
$65
168. У регістрі R16 записано число $F0. Чому дорівнює значення R16 після виконання SBR R16, $65?
$F5
$65
$F0
$60
169. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання SBR R16, $F1?
$04
$65
$F1
$F5
170. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання SBR R16, 1?
$64
$65
$01
$66
171. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання SBR R16, 3?
$67
$65
$63
$68
172. У регістрі R16 записано число $65. Чому дорівнює значення R16 після виконання COM R16?
$9A
$56
$95
$A9
173. У регістрі R16 записано число $56. Чому дорівнює значення R16 після виконання COM R16?
$A9
$65
$56
$9A
174. У регістрі R16 записано число $7F. Чому дорівнює значення R16 після виконання COM R16?
$80
$F0
$F7
$08
175. У регістрі R16 записано число $7F. Чому дорівнює значення R16 після виконання SWAP R16?
$80
$F0
$F7
$08
176. У регістрі R16 записано число $56. Чому дорівнює значення R16 після виконання SWAP R16?
$A9
$65
$56
$9A
177. У регістрі R16 записано число $55. Чому дорівнює значення R16 після виконання SWAP R16?
$AA
$55
$A0
$0A
178. Поясніть, що виконує команда BST R18,5:
зберігає 5 біт з регістра R18 в T
встановлює 5 біт в регістрі R18
скидає 5 біт в регістрі R18
якщо біт 5 в регістрі R18 встановлений, то пропускає наступну команду
179. Поясніть, що виконує команда BST R18,0:
зберігає 0 біт з регістра R18 в T
встановлює 0 біт в регістрі R18
скидає 0 біт в регістрі R18
якщо біт 0 в регістрі R18 встановлений, то пропускає наступну команду
180. Поясніть, що виконує команда BLD R18,0:
копіює біт T в 0 біт регістра R18
встановлює 0 біт в регістрі R18
скидає 0 біт в регістрі R18
зберігає 0 біт з регістра R18 в T
181. Поясніть, що виконує команда BLD R18,7:
копіює біт T в 7 біт регістра R18
встановлює 7 біт в регістрі R18
скидає 7 біт в регістрі R18
зберігає 7 біт з регістра R18 в T
182. Які регістри керують процесом читання запису EEPROM в мікроконтролерах AVR?
регістри EEDATA та EEADR
регістри EEAR та EECR
регістри EECON1 та EECON2
регістри INTCON та EEADR
183. EEPROM мікроконтролера ATtiny2313:
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
має обсяг 128х8 байт і займає адресний простір від $00 до $E2
має обсяг 1K х 16 байт і займає адресний простір від $000 до $3FF
має обсяг 512х8 байт і займає адресний простір від $60 до $DF
184. Які операції необхідно виконати для запису байту у EEPROM?
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR
записати байт у регістр даних EEAR; записати адресу в регістр адреси EEDR; установити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR
установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR; записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR
185. Які операції необхідно виконати для читання байту з EEPROM?
записати адресу в регістр адреси EEAR; установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, прочитати байт з регістра даних EEDR
установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, записати адресу в регістр адреси EEAR; прочитати байт з регістра даних EEDR
установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, записати адресу в регістр адреси EEDR; прочитати байт з регістра даних EEAR
записати адресу в регістр адреси EECR; установити в одиничний стан розряд EERE регістра EEAR, прочитати байт з регістра даних EEDR
186. Які операції необхідно виконати для читання байту з EEPROM?
записати адресу в регістр адреси EEAR; установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, прочитати байт з регістра даних EEDR
записати адресу в регістр адреси EEAR; установити в одиничний стан розряд EEMWE та EERE регістра EECR, прочитати байт з регістра даних EEDR
записати адресу в регістр адреси EEAR; установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, прочитати байт з регістра даних EEDR
записати адресу в регістр адреси EEAR; установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, прочитати байт з регістра даних EEDR
187. Які операції необхідно виконати для запису байту у EEPROM?
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EEMWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR
записати адресу в регістр EEAR; записати байт у регістр EEDR; установити в одиничний стан розряд EERE регістра EECR, встановити в одиничний стан розряд EEWE регістра EECR
188. Біт EERIE регістру керування EEPROM відповідає за:
дозвіл переривання від EEPROM
управління дозволом програмування EEPROM
дозвіл програмування EEPROM
дозвіл читання EEPROM
189. Біт ЕЕМРЕ регістру керування EEPROM відповідає за:
дозвіл переривання від EEPROM
управління дозволом програмування EEPROM
дозвіл програмування EEPROM
дозвіл читання EEPROM
190. Біт ЕЕРЕ регістру керування EEPROM відповідає за:
дозвіл переривання від EEPROM
управління дозволом програмування EEPROM
дозвіл програмування EEPROM
дозвіл читання EEPROM
191. Біт ЕЕRЕ регістру керування EEPROM відповідає за:
дозвіл переривання від EEPROM
управління дозволом програмування EEPROM
дозвіл програмування EEPROM
дозвіл читання EEPROM
192. Де зберігається інформація про напрямок передачі інформації портів I/O мікроконтролерів AVR?
у регістрах TRISA и TRISB
у регістрах PINx та PORTx
у регістрах DDRB та DDRD
у регістрах PORTB та PORTD
193. У який стан переходять порти B, D у мікроконтролерах AVR по замовчуванню (після скидання)?
у стан виводу логічного "0"
у Z стан
у стан вводу
у стан виводу логічної "1"
194. На початку підпрограми командою PUSH регістри були занесені до стеку у такому порядку R30, R16, R0, R26. У якому порядку їх потрібно відновлювати командою POP:
R30, R16, R0, R26
R26, R0, R16, R30
R0, R16, R26, R30
R30, R26, R16, R0
195. Фізичний адрес регістра DDRB:
$16
$17
$18
$19
196. Фізичний адрес регістра PortB:
$16
$17
$18
$19
197. Фізичний адрес регістра PinB:
$16
$17
$18
$19
198. Фізичний адрес регістра PinD:
$10
$11
$12
$16
199. Фізичний адрес регістра DDRD:
$10
$11
$12
$16
200. Фізичний адрес регістра PortD:
$10
$11
$12
$16
201. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.1). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $0F
OUT DDRB, R16
LDI R16, $55
OUT PortB, R16
D1-D3
D4-D8
D2, D4, D6, D8
D6, D8
202. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.1). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16
LDI R16, $55
OUT PortB, R16
D1-D3
D4-D8
D2, D4, D6, D8
D6, D8
203. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.1). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $55
OUT DDRB, R16
LDI R16, $FF
OUT PortB, R16
усі погашені
D1-D8
D2, D4, D6, D8
D1, D3, D5, D7
204. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.2). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $0F
OUT DDRB, R16
LDI R16, $55
OUT PortB, R16
D1, D3
D2, D4
D5, D7
D6, D8
205. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.2). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $FF
OUT DDRB, R16
LDI R16, $55
OUT PortB, R16
жоден не буде світитись
D1-D8
D1, D3, D5, D7
D2, D4, D6, D8
206. До порта В мікроконтролера ATtiny2313 підключені світлодіоди (рис. 7.2). Які з світлодіодів будуть світитись після виконання фрагменту програми?
LDI R16, $55
OUT DDRB, R16
LDI R16, $FF
OUT PortB, R16
усі погашені
D1-D8
D2, D4, D6, D8
D1, D3, D5, D7
207. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним катодом (рис. 7.3). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 1?
$06
$5B
$4F
$01
208. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним катодом (рис. 7.3). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 7?
$3F
$77
$7D
$07
209. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним катодом (рис. 7.3). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 4?
$04
$5B
$6D
$66
210. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним катодом (рис. 7.3). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 0?
$00
$5B
$FE
$3F
211. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним анодом (рис. 7.4). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 0?
$00
$B0
$FE
$C0
212. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним анодом (рис. 7.4). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 1?
$01
$EE
$FE
$F9
213. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним анодом (рис. 7.4). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 8?
$80
$01
$FE
$FF
214. До порта D мікроконтролера ATtiny2313 підключений семисегментний індикатор з загальним анодом (рис. 7.4). Який сигнал потрібно вивести у PORTD, щоб відобразити цифру 6?
$82
$92
$F8
$F6
215. Визначте орієнтовний час (в мкс) виконання фрагмента програми мікроконтролера AVR при частоті кварца 1МГц:
LDI R16, 3
M1: LDI R20, 110
M2: DEC R20
BRNE M2
DEC R16
BRNE M1
NOP
1000 мкс
330 мкс
3300 мкс
110 мкс
216. Визначте орієнтовний час (в мкс) виконання фрагмента програми мікроконтролера AVR при частоті кварца 4 МГц:
LDI R16, 3
M1: LDI R20, 110
M2: DEC R20
BRNE M2
DEC R16
BRNE M1
NOP
250 мкс
330 мкс
1200 мкс
100 мкс
217. Визначте орієнтовний час (в мкс) виконання фрагмента програми мікроконтролера AVR при частоті кварца 1МГц:
LDI R16, $4
M1: LDI R20, $20
M2: DEC R20
BRNE M2
DEC R16
BRNE M1
NOP
400 мкс
240 мкс
1000 мкс
800 мкс
218. Визначте орієнтовний час (в мкс) виконання фрагмента програми мікроконтролера AVR при частоті кварца 4МГц:
LDI R16, $4
M1: LDI R20, $20
M2: DEC R20
BRNE M2
DEC R16
BRNE M1
NOP
100 мкс
240 мкс
1000 мкс
800 мкс
219. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S1?
IN R16, $16; ANDI R16, $80; BREQ L1
IN R16, $17; ANDI R16, $80; BREQ L1
IN R16, $18; ANDI R16, $80; BREQ L1
IN R16, $16; ANDI R16, $81; BREQ L1
220. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S2?
IN R16, $16; ANDI R16, $08; BREQ L1
IN R16, $17; ANDI R16, $08; BREQ L1
IN R16, $18; ANDI R16, $80; BREQ L1
IN R16, $16; ANDI R16, $80; BREQ L1
221. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S3?
IN R16, $10; ANDI R16, $02; BREQ L1
IN R16, $11; ANDI R16, $02; BREQ L1
IN R16, $12; ANDI R16, $02; BREQ L1
IN R16, $16; ANDI R16, $02; BREQ L1
222. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S4?
IN R16, $10; ANDI R16, $01; BREQ L1
IN R16, $11; ANDI R16, $01; BREQ L1
IN R16, $12; ANDI R16, $01; BREQ L1
IN R16, $16; ANDI R16, $01; BREQ L1
223. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S1?
SBIC $16,7; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $16,7; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $18,7; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $18,7; RCALL DEL; RJMP L2
224. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S1?
SBIS $16,7; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $16,7; RCALL DEL; RJMP L2
SBIS $18,7; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $18,7; RCALL DEL; RJMP L2
225. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S2?
SBIC $16,3; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $16,3; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $18,3; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $18,3; RCALL DEL; RJMP L2
226. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S2?
SBIC $16,3; RCALL DEL; RJMP L2
SBIS $16,3; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $18,3; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $18,3; RCALL DEL; RJMP L2
227. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S3?
SBIC $10,1; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $10,1; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $12,1; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $12,1; RCALL DEL; RJMP L2
228. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S3?
SBIC $10,1; RCALL DEL; RJMP L2
SBIS $10,1; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $12,1; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $12,1; RCALL DEL; RJMP L2
229. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S4?
SBIC $10,0; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $10,0; RCALL DEL; RJMP L2
SBIC $12,0; RJMP L2; RCALL DEL
SBIC $12,0; RCALL DEL; RJMP L2
230. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми запускає підпрограму DEL, якщо натиснута кнопка S4?
SBIS $10,0; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $10,0; RCALL DEL; RJMP L2
SBIS $12,0; RJMP L2; RCALL DEL
SBIS $12,0; RCALL DEL; RJMP L2
231. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S1?
IN R16, PinB; ANDI R16, $80; BREQ L1
IN PinB, R16; ANDI R16, $80; BREQ L1
OUT R16, PinB; ANDI R16, $80; BREQ L1
OUT PinB, R16; ANDI R16, $80; BREQ L1
232. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S2?
IN R16, PinB; ANDI R16, $08; BREQ L1
IN PinB, R16; ANDI R16, $08; BREQ L1
OUT R16, PinB; ANDI R16, $08; BREQ L1
OUT PinB, R16; ANDI R16, $08; BREQ L1
233. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S3?
IN R16, PinD; ANDI R16, $02; BREQ L1
IN PinD, R16; ANDI R16, $02; BREQ L1
OUT R16, PinD; ANDI R16, $02; BREQ L1
OUT PinD, R16; ANDI R16, $02; BREQ L1
234. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4 і порти налаштовані на відповідний режим роботи (рис. 8.1). Який фрагмент програми перевіряє, що натиснута кнопка S4?
IN R16, PinD; ANDI R16, $01; BREQ L1
IN PinD, R16; ANDI R16, $01; BREQ L1
OUT R16, PinD; ANDI R16, $01; BREQ L1
OUT PinD, R16; ANDI R16, $01; BREQ L1
235. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує порти на відповідний режим роботи?
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; OUT DDRB, R16; OUT DDRD, R17
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; OUT DDRB, R17; OUT DDRD, R16
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; IN DDRB, R17; IN DDRD, R16
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; IN DDRB, R16; IN DDRD, R17
236. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує порти на відповідний режим роботи?
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; OUT DDRB, R16; OUT DDRD, R17
LDI R16, $88; LDI R17, $03; OUT DDRB, R16; OUT DDRD, R17
LDI R16, $77; LDI R17, $FC; IN DDRB, R16; IN DDRD, R17
LDI R16, $88; LDI R17, $03; IN DDRB, R16; IN DDRD, R17
237. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує порт B на відповідний режим роботи?
LDI R16, $77; OUT DDRB, R16
LDI R16, $88; OUT DDRB, R16
LDI R16, $FC; OUT DDRB, R16
LDI R16, $03; OUT DDRB, R16
238. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує мікроконтролер для роботи з S1, S2?
LDI R16, $77; OUT DDRB, R16
LDI R16, $88; OUT DDRB, R16
LDI R16, $FC; OUT DDRB, R16
LDI R16, $03; OUT DDRB, R16
239. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує порт D на відповідний режим роботи?
LDI R16, $77; OUT DDRD, R16
LDI R16, $88; OUT DDRD, R16
LDI R16, $FC; OUT DDRD, R16
LDI R16, $03; OUT DDRD, R16
240. До портів мікроконтролера ATtiny2313 підключені тактові кнопки S1-S4. До інших біт портів підключені виконавчі пристрої (рис. 8.1). Який фрагмент програми правильно налаштовує мікроконтролер для роботи з S3, S4?
LDI R16, $77; OUT DDRD, R16
LDI R16, $88; OUT DDRD, R16
LDI R16, $FC; OUT DDRD, R16
LDI R16, $03; OUT DDRD, R16
241. Як відбувається інкремент таймера/лічильника в режимі лічби без преддільника в мікроконтролерах AVR?
кожний такт
кожні 8 тактів
при зміні сигналу на вході ICP
кожний командний цикл
242. Сторожовий таймер запускається командою:
WDR
WDCE
WDT
WDTON
243. При яких умовах тригер переповнення таймера/лічильника генерує запит на переривання мікроконтролера?
при переповненні таймера/лічильника
при скиданні таймера/лічильника
при скиданні запиту на переривання
при переповненні таймера/лічильника, якщо переривання від таймера
244. Який параметр вихідного сигналу змінюється при широтно-
імпульсній модуляції (PWM)?
частота
рівень логічного «0»
шпаруватість
рівень логічної «1»
245. Яка типова розрядність таймера/лічильника в складі МК AVR?
32
64
8 або 16
4
246. Що відбувається при переповненні сторожового таймера МК?
формування сигналу запиту переривання
перехід до режиму пониженого енергоспоживання
скидання МК
інкремент таймера/лічильника МК
247. Як повинний завершитись обробник переривання?
командою STI, для дозволенного переривання
командою IRET
командою RETI
командою RETF
248. Функція захоплення таймера / лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
249. Функція порівняння таймера / лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
250. Функція лічби таймера / лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
251. Функція широтно-імпульсного модулятора (PWM) таймера / лічильника Т/СХ мікроконтролера:
полягає у підрахунку коду, сформованого в базовому лічильнику, що веде лічбу на додавання. При його переповненні формується запит переривання Т/СХ OVF
полягає в запам'ятовуванні коду, сформованого в базовому лічильнику, у спеціальному регістрі при зміні значення визначеного зовнішнім чи внутрішнім сигналом. При цьому формується запит переривання Т/СХ САРТ
полягає в зміні значення сигналу на визначеному виході мікроконтролера при збігу коду, сформованого в базовому лічильнику, з кодом у спеціальному регістрі. При цьому формується запит переривання Т/СХ СОМР
полягає у формуванні на визначеному виході мікроконтролера імпульсної послідовності з заданими періодом повторення і тривалістю імпульсів
252. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT0 записано число $0F. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
60 мкс
40 мкс
250 мкс
15 мкс
253. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT0 записано число $0F. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
30 мкс
40 мкс
60 мкс
1 мкс
254. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT0 записано число $0F. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
30 мкс
240 мкс
60 мкс
1 мкс
255. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT0 записано число $F7. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
8 мкс
4 мкс
6 мкс
1 мкс
256. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT0 записано число $F7. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
8 мкс
4 мкс
6 мкс
1 мкс
257. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT0 записано число $EF. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
258. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT0 записано число $EF. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
16 мкс
8 мкс
32 мкс
2 мкс
259. Регістр керування TCCR0 таймера/лічильника TC0 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT0 записано число $EF. Через який час виникнення запит переривання Т/С0 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
260. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFEF. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
261. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFEF. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
32 мкс
4 мкс
262. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFEF. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
263. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFEF. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
264. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFF7. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
265. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFF7. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
266. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFF7. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
64 мкс
267. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT1 записано число $FFF7. Через який час виникнення запит переривання Т/С1 OVF?
16 мкс
8 мкс
2 мкс
1 мкс
268. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 1МГц. У регістр TCNT1 записано число $0000. У регістр OCR1A записано число $0010 Через який час виникнення запит переривання Т/С1 СОМР?
16 мкс
8 мкс
10 мкс
1 мкс
269. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT1 записано число $0000. У регістр OCR1A записано число $0010 Через який час виникнення запит переривання Т/С1 СОМР?
16 мкс
4 мкс
10 мкс
1 мкс
270. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 4МГц. У регістр TCNT1 записано число $0000. У регістр OCR1A записано число $0010 Через який час виникнення запит переривання Т/С1 СОМР?
16 мкс
4 мкс
10 мкс
2 мкс
271. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT1 записано число $0000. У регістр OCR1A записано число $0010 Через який час виникнення запит переривання Т/С1 СОМР?
16 мкс
8 мкс
10 мкс
2 мкс
272. Регістр керування TCCR1B таймера/лічильника TC1 налаштований на режим СК/8. Тактова частота мікроконтролера 8МГц. У регістр TCNT1 записано число $0000. У регістр OCR1A записано число $0010 Через який час виникнення запит переривання Т/С1 СОМР?
16 мкс
8 мкс
10 мкс
2 мкс