Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

 Всеукраїнська олімпіада з "Радіоелектроніки"

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

VIIІ Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки буде проводитись 16-18 травня 2018 р. на базі Вінницького технічного коледжу. Олімпіада проводиться з дисциплін, що входять до циклу професійної та практичної підготовки, для студентів вищих навчальних закладів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 1-4 курсу очної форми навчання. Наказ МОН №1435 від 31.10.2017 (переглянути)

В олімпіаді приймає участь команда від ВНЗ І-ІІ р.а. з двох учасників, що представляють відповідний регіон України. Олімпіада складається з трьох конкурсів та теоретичного туру:

    • конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелект-ронного пристрою, у якому приймає участь один з членів команди. Кожний учасник отримує схему електричну принципіальну та комплект радіоелементів, монтажне обладнання. Необхідно виконати трасування плати на персональному комп’ютері з використанням прикладного програмного забезпечення (LayOut) та виготовити плату з одностороннім монтажем з нанесенням малюнку одним з технологічних методів. При виконанні креслення (малюнка) друкованої плати необхідно забезпечити раціональне розміщення елементів відносно один одного з точки зору взаємозв’язку і впливу, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (кількість деталей на одиницю площі). Після підготовчого етапу з виготовлення друкованої плати учасник команди, що приймає участь у даному конкурсі, виконує монтаж схеми та демонструє її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки (зразки завдань, критеріїї оцінювання);
    • конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР, у якому приймає участь другий учасник команди. Кожна команда отримує персональний комп’ютер з встановленим прикладним програмним забезпеченням LayOut, комплект конструкторської документації. Необхідно виконати вірно трасування електричних з’єднань (зразки завдань, критерії оцінювання);
    • конкурс з технічної творчості, у якому приймає участь обидва учасника команди. Кожна команда-учасник презентує практичну роботу ««Цифровий термостат» у вигляді функціонально-завершеного пристрою (діапазон температур терморегулятора +20 С° … +125 С°; встановлення температури з інтервалом 5ºС; режим роботи – нагрів/охолодження; кількість каналів керування – 1; навантаження – 12В/1А; індикація довільна), обґрунтовує та демонструє застосування у навчальному процесі, який виконаний у навчальному закладі ВНЗ І-ІІ р.а. протягом 2017/2018 н. р. учасниками команди. До конкурсної роботи додається паспорт у трьох примірниках та 10 контрольних запитань за темою творчого конкурсу. Оцінка конкурсу здійснюється за критеріями, що затверджуються журі олімпіади з радіоелектроніки;
    • теоретичний тур, у якому приймає участь другий учасник команди. Даний конкурс проводиться у вигляді комп’ютерного тестування з таких дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти», «Основи теорії кіл», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Джерела живлення».  Учасник конкурсу відповідає на 10 тестових завдань з кожної дисципліни (критерії оцінювання).

    З метою поповнення банку типових завдань  необхідно надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки: а) по 10 тестових завдань з дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти», «Основи теорії кіл», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Джерела живлення» (кожне питання має чотири варіанта відповіді, серед яких одна правильна відповідь; питання можуть містити текстові та графічні, табличні дані);  б) для проведення конкурсу з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою схему (до 30 елементів), яка представляє собою функціонально-закінчений вузол з елементами індикації та випробувана студентами навчального закладу;  в) для проведення конкурсу з проектування друкованого вузла  з використанням САПР схему (до 50 елементів).  Принципіальна схема для обох конкурсів виконана в програмі SPlan 7.0 з вказівкою маркування деталей біля елементів, а не в специфікації. Зовнішній вигляд деталей із геометричними розмірами та нумерацією виводів повинен бути поряд із принципіальною схемою на одному аркуші  з чіткими вказівками, які з елементів повинні знаходитися поза платою. Для участі у творчому конкурсі до оргкомітету необхідно надіслати електронний паспорт та 10 контрольних запитань учасникам.