Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Спеціальність "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв"   

               

Професія пов'язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного  призначення.

Підготовка молодших спеціалістів кваліфікації радіотехнік  за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» за ІІ ступенем вищої освіти  здійснюється з числа випускників шкіл. Терміном навчання – 4 роки.

Рівень розвитку приладобудування держави визначає її економічну та оборонну могутність, а фахівці цієї спеціальності є базовою серед інженерних спеціальностей напрямку «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Телекомунікації», «Мікро- та наноелектроніка», «Електронні пристрої та системи», «Оптотехніка» . Радіотехніка, або більш узагальнено-радіоелектроніка, складна, але дуже захоплююча область науки і техніки. Без радіотехніки неможливі навігація, радіоастрономія, спостереження і вивчення космічного простору. Надійно служать людям лінії радіозв’язку через штучні супутники Землі. На сьогоднішній день ні одна експериментальна наука не обходиться без використання спеціальних, часто досить складних радіоелектронних пристроїв. Достатньо вказати на такі, як прискорювачі елементарних частинок, електронні мікроскопи, еталони частоти і часу, надчутливі індикатори електромагнітного випромінювання. 

Радіотехніка – найдинамічніша галузь економіки в світі і для більшості країн є стратегічною галуззю. Середньорічні темпи зростання складають більше 7 відсотків в рік. Галузі промисловості, пов'язані з електронікою, галузі промисловості, які використовують електронні вироби, виробляють продукції на 15 трильйонів доларів.

Що дають вкладення в електроніку? 1 долар дає 100 доларів в кінцевому продукті. Рівень рентабельності електронної промисловості – 40 відсотків. Середньосвітовий термін окупності вкладень в електроніку – 2-3 роки. Темпи зростання в три рази вище за темпи росту ВВП. Одне робоче місце в електроніці дає чотири в інших галузях. Один кілограм виробів мікроелектроніки за вартістю еквівалентний вартості 110 тонн нафти.

На сьогоднішній день розробка і виробництво радіоелектронних пристроїв є однією з самих динамічно розвиваючих і перспективних напрямків. На роботі, вдома, на вулиці, практично всюди, нас оточують різноманітні електронні помічники, яких іноді ми зовсім не помічаємо. Ми звикли, повертаючи додому, передивитися улюблений фільм або послухати музику, поблукати просторами Інтернету або просто приємно провести час за грою. Але якщо телевізор, комп’ютер, музичний центр, виходить з ладу, світ стає маленьким сірим і сумним. І тоді, ми, як правило, кидаємося до сервісного центру або викликаємо майстра і в цей момент майстер перетворюється для нас в лікаря реаніматолога, котрий повертає радість життя.

Це одна з самих інтелектуальних робітничих професій. Займається обслуговуванням та ремонтом радіотелевізійної апаратури. Найбільш складний етап роботи – технічна діагностика апарату, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки від персонального комп'ютера і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до системи штучного інтелекту.

Молодщий спеціаліст - радіотехнік завдяки фундаментальній підготовці з математики, фізики, обчислювальної техніки, програмування, дисциплін радіотехнічного спрямування може:
- проектувати та впроваджувати у виробництво радіоелектронні апарати і прилади;
- керувати виробничими ділянками;
- керувати ділянками розробки та удосконалення конструкції, технології виробництва радіоелектронних приладів;
- керувати ділянками стандартизації та нормалізації виробів і технологічних процесів;
- здійснювати контроль за якістю монтажу та регулювання радіоприладів.
                         Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Сучасний радіотехнік - це фахівець, якому  притаманні якості:
- вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;
- знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;
- володіння комп'ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп'ютерної техніки в інженерній діяльності;
- знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;
- володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
- здатність працювати у різних галузях народного господарства.
                   Ким можна стати після закінчення

Можливі місця роботи:
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури;
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту мобільних телефонів;
- в органах служби безпеки (охоронна сигналізація та відео спостереження);
- на підприємствах «Укртелеком»;
- консультантами з продажу радіоелектронної техніки;
 - рекламні агентства по виготовленню світлової реклами;
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту медичної техніки.
                         Бази практик студентів радіотехнічного відділення

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання в області радіотехніки і радіоелектроніки, навчитись конструювати, обслуговувати та ремонтувати сучасну побутову та промислову електрорадіоапаратуру, то це можна зробити у нас в ВТК.