Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Програма курсу “Основи ремонту та регулювання РЕА” підготовлена радіотехнічною комісією Вінницького технічного коледжу. Дана програма передбачає вивчення питань технологічної підготовки виробництва з точки зору забезпечення регулювальних та контрольно – вимірювальних робіт; вивчення технологічних процесів регулювання, ремонту, настройки, контролю, технічного обслуговування радіотехнічних пристроїв. Базується на знаннях отриманих студентами при вивчені предметів спеціального циклу. У результаті вивчення предмета в студентів повинні бути сформовані теоретичні знання, професійне вміння та практичні навички.

Студенти повинні знати:

  • принцип вибору та підключення вимірювальних приладів;

  • методи регулювання та контролю  радіотехнічних пристроїв;

  • способи перевірки функціонування, працездатності та діагностування несправностей;

  • можливі застосування мікропроцесорної та обчислювальної техніки для автоматизації регулювальних, контрольно – вимірювальних, ремонтних робіт.

Студенти повинні вміти:

  • розробляти технологічну документацію на технічне обслуговування, ремонт та настройкурадіотехнічних пристроїв середньої складності;

  • підбирати необхідні електро – та радіовимірювальні прилади та вірно їх підключати;

  • перевіряти працездатність, діагностувати, обслуговувати, усувати несправності, ремонтуватирадіотехнічні пристрої середньої складності;

  • настроювати РЕА в цілому та окремі складові одиниці;

  • застосовувати обчислювальну та мікропроцесорну техніку для автоматизації контролю та обробки результатів випробувань;

  • користуватись довідниковою літературою та мережою Internet.