Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

Контроль якості РЕА

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Самостійна робота
 
Самостійна робота є одним з найважливіших видів навчальної діяльний. Головними цілями впровадження самостійної роботи є активізація пізнавальної діяльності студента, стимуляція його пошукових здібностей, підвищення рівня самодисципліни.
Особливого значення самостійна робота набуває в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання, яка вимагає від студента максимальної відповідальності при плануванні та використанні власного навчального часу. При значному зменшенні кількості лекційних занять жодна тема, винесена на самостійне опрацювання, не може бути проігнорована майбутнім фахівцем, метою якого є набуття якісної освіти і професіоналізму в обраній галузі.
 

Завдання  для самостійної роботи студентів з дисципліни "Контроль якості РЕА"

   
 

 

 

 

 

 
  •  
  •