Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

Контроль якості РЕА

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Оцінка якості РЕА

Показники якості РЕА. Кваліметрія. Показник якості продукції. Якість. Одиничний показник якості продукції. Комплексний показник якості продукції. Показники технічного ефекту. Показники надійності (надійність, безвідмовність, працездатність, відмова, ремонтопридатність, довговічність). Показники економного використання ресурсів.  Ергономічні показники. Естетичні показники. Екологічні показники.  Показники безпеки. Поняття шкали. Шкала порядку, шкала інтервалів і шкала відносин.  Скачати

Оцінка рівня якості РЕА. Базові значення. Класифікаційні, обмежувальні і оцінні показники. Параметричний ряд типорозмірів продукції, показники наявності додаткових пристроїв або властивостей продукції; показники, що визначають клас продукції або групу її споживачів; показники виконання продукції.Технологія експертної оцінки. Експерт за якістю продукції. Судження експерта про якість продукції. Експертна оцінка якості продукції.  Експертна комісія з оцінювання якості продукції. Опитування експерта за якістю продукції. Розрахунок коефіцієнтів ваговитості. Таблиця оцінок. Основні методи оцінки рівня якості: диференціальний метод оцінки,  комплексний метод (використання головного показника, середньозваженого показника, інтегральний показник якості).   Скачати

Сертифікація продукції. Загальні відомості про сертифікацію. Перевірка відповідності. Нагляд за відповідністю.  Забезпечення відповідності. Сертифікація. Система сертифікації. Сертифікат відповідності.  Знак відповідності. Переваги, які дає сертифікація продукції підприємству-виробнику. Переваги, які дає сертифікація продукції споживачам. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО. Національний орган з сертифікації.  Науково-технічна комісія.  Органи з сертифікації продукції. Органи з сертифікації систем якості. Випробувальні лабораторії. Експерти-аудитори. Науково- методичні та інформаційні центри. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.  Знак відповідності.  Сертифікат відповідності. Знак відповідності для позначення продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, знак відповідності для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації. Знаки відповідності Росії та провідних світових країн. Перелік  продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації. Сертифікат відповідності на продукцію. Сертифікація системи якості.  Об΄єкти перевірки та оцінки при сертифікації систем якості. Діяльність із керування якістю. Основні етапи сертифікації виробництва.  Скачати

Розділ 2. Статистичні методи контролю і теорія надійності РЕА

Статистичні методи контролю. Поняття відмови. Раптові, поступові, тимчасові, стійкі  відмови. Поняття несправності, дефекту. Критерії й кількісні характеристики надійності (експлуатаційні критерії, критерії відновлюваності, критерії технічного обслуговування, критерії безвідмовної роботи виробу. Ймовірність безвідмовної роботи. Ймовірність відмови.Скачати

Надійність радіодеталей та радіокомпонентів.  Інтенсивність відмов. Графік зміни інтенсивності відмов системи від часу. Середній час безвідмовної роботи. Вплив умов експлуатації. Відносна зміна експлуатаційної інтенсивності відмов апаратури залежно від її призначення. Коефіцієнти навантаження радіоелементів та їх визначення. Розрахунок надійності вузла РЕА. Методика розрахунку надійності. Орієнтовний розрахунок надійності. Повний розрахунок надійності. Скачати  

Методи підвищення надійності. Структурні методи підвищення надійності. Підвищення надійності РЕА резервуванням. Постійне резервування. Резервування заміщенням. Ковзаюче резервування. Інформаційні методи підвищення надійності РЕА.Скачати

Розділ 3. Випробування радіодеталей та радіоелементів

Випробування на надійність. Класифікація контрольно - випробувальних робіт. Кліматичні випробування. Механічні випробування. Випробування на надійність. Визначальні та контрольні випробування. Лабораторні випробування. Випробування на строк експлуатації, випробування на руйнування. Скачати  

Внутрісхемне діагностування друкованих плат. Способи опису друкованих плат. Математичні моделі з'єднань в друкованих платах. Матричний опис з'єднань в друкованих платах. Внутрісхемне діагностування друкованих плат. Скачати  

Внутрісхемне діагностування пасивних та активних елементів. Лінійне внутрісхемне тестування аналогових елементів. Методи тестування цифрових схем. BACKDRIVING, NODE - FORCING, OVER - WRITING. Контактна система тестування. Тестування напруги. Тестування з'єднань. VI - Traces (тестування методом аналізу вольт-амперних характеристик), функціональне тестування, функціональне порівняння. Скачати