Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Методи пошуку несправностей»

 1. Як класифікуються види відмов радіоелектронної апаратури?
 2. Які методи пошуку несправностей в побутовій РЕА ви знаєте?
 3. Які особливості застосування контрольно-вимірювальних приладів при регулюванні і ремонті побутової РЕА?
 4. Чим розрізняються методи послідовного контролю і половинного ділення схеми?
 5. Як провести діагностику справності резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, імпульсних та силових трансформаторів, діодів, стабілітронів, тиристорів, сімісторів, польових та біполярних транзисторів, операційних підсилювачів, ІМС підсилювачів потужності?

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Ремонт та регулювання джерел живлення»

 1. Структурна схема джерела живлення побутового аудіо комплексу. Призначення блоків.
 2. Які схеми випрямлячів ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного?
 3. Які схеми стабілізаторів напруги ви знаєте?
 4. Як виміряти величину струму, споживаного схемою аудіо комплексу?
 5. Як виміряти величину коефіцієнта пульсацій, фільтрації, згладжування, стабілізації джерела живлення?
 6. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови, якщо радіоприлад не включається.
 7. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за наявності фону в акустичних системах.
 8. Яке призначення блоків, переваги та недоліки імпульсного блоку живлення?
 9. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови імпульсного блоку живлення

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Ремонт та регулювання підсилювачів»

 1. Перерахуйте основні параметри низькочастотного тракту обробки сигналів.
 2. Що таке номінальна і максимальна вихідна потужність підсилювача? Методика вимірювання номінальної потужності.
 3. Як визначається рівень власних шумів тракту?
 4. Поясніть принцип роботи низькочастотного тракту обробки сигналів по структурній схемі.
 5. Які способи комутації сигналів в низькочастотних трактах ви знаєте? Чим вони розрізняються між собою?
 6. Які способи регулювання гучності і балансу в низькочастотних трактах Ви знаєте?
 7. Що таке тонкомпенсація? Для чого вона застосовується?
 8. Які способи регулювання тембру в низькочастотних трактах ви знаєте?
 9. Для чого застосовуються і на якому принципі засновані системи поліпшеного відтворення низьких частот? Приведіть приклад.
 10. На якому принципі заснована робота схем, що формують ефект об'ємного звучання? Приведіть приклад.
 11. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності звуку в обох стерео каналах.
 12. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності звуку в одному із стереоканалів.
 13. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови при малому рівні низькочастотних складових при відтворенні фонограм.
 14. Які схемотехнічні та конструкторські підходи існують для зменшення нелінійних та інтермодуляційних  спотворень.

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Ремонт та регулювання магнітофонів»

 1. У чому полягає принцип магнітного запису аудіосигналів?
 2. Які типи магнітних стрічок ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного?
 3. Перерахуйте основні електромагнітні характеристики магнітних стрічок.
 4. Перерахуйте основні фізико-механічні властивості магнітних стрічок.
 5. Які види магнітних головок ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного? Поясніть будову магнітної головки.
 6. Які матеріали використовуються при виготовленні магнітних головок? Як це впливає на їх властивості?
 7. Перерахуйте основні електричні характеристики магнітофонних трактів.
 8. Як впливає швидкість руху стрічки на якість роботи магнітофона? Методика вимірювання швидкості руху стрічки.
 9. Амплітудно-частотна характеристика тракту відтворення. Методика перевірки і регулювання АЧХ.
 10. Амплітудно-частотна характеристика тракту запису-відтворення. Методика перевірки і регулювання АЧХ.
 11. Чим визначаються і характеризуються нелінійні спотворення магнітофонних трактів? Методика вимірювання нелінійних спотворень.
 12. Чим визначається відношення сигнал/шум магнітофонних трактів. Методика вимірювання відношення сигнал/шум.
 13. У чому полягає принцип роботи динамічного обмежувача шуму?
 14. У чому полягає принцип роботи системи шумоподавлення  «Dolby»?
 15. Елементна база для побудови трактів відтворення магнітофонів.
 16. Елементна база для побудови трактів запису магнітофонів.
 17. Елементна база для побудови систем шумоподавлення магнітофонних трактів.
 18. Елементна база для побудови схем управління стрічкопротяжним механізмом.
 19. Особливості конструкції магнітофонів.
 20. Як і для чого проводиться перевірка й регулювання орієнтації (юстировка) магнітних головок?
 21. Які параметри сигналу ГСП необхідно контролювати і як ця перевірка здійснюється?
 22. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності відтворення сигналів в обох стереоканалах.
 23. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності відтворення сигналу в одному із стереоканалів.
 24. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності запису сигналів.
 25. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за наявності сильних спотворень сигналу в крізному тракті магнітофона.
 26. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови, якщо не працює система автоматичного пошуку фонограм.
 27. Типові несправності схеми управління стрічкопротяжним механізмом і способи їх усунення.

 Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Регулювання та ремонт радіоприймачів»

 1. Що таке чутливість приймача? Яка  методика її вимірювання?
 2. Що таке вибірковість приймача? У чому полягає методика вимірювання вибірковості по дзеркальному, сусідньому каналах і каналі проміжної частоти?
 3. Які способи формування комплексного стереосигналу використовуються в радіомовленні ви знаєте?
 4. Які схеми й способи декодування стереосигналів вам відомі?
 5. Що таке система радіоінформації RDS?
 6. Які основні структурні схеми радіоприймальних трактів ви знаєте? В чому полягають їх відмінності один від одного?
 7. У чому полягає принцип роботи системи автоматичного підстроювання частоти?
 8. У чому полягає принцип роботи системи автоматичного регулювання посилення? Яка методика перевірки дії системи АРП?
 9. Як будуються сучасні системи настройки  радіоприймальних трактів по діапазону?
 10. Які параметри стандартних випробувальних сигналів при контролі і регулюванні параметрів радіоприймальних трактів?
 11. Які схеми еквівалентів антен ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного?
 12. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності прийому в УКХ діапазоні.
 13. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності прийому і діапазонах з амплітудною модуляцією.
 14. Поясніть алгоритм пошуку місця відмови за відсутності прийому стереофонічних програм в УКХ діапазоні.

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Регулювання та ремонт відеомагнітофонів»

 1. Які параметри відеомагнітофона дозволяють покращити настройка напрямляючих стойок?
 2. Яке призначення й конструкція відео барабана?
 3. Як проявляється несправність відео барабана?
 4. Яке призначення система серворегулювання БВГ?
 5. Поясніть алгоритм пошуку несправності системи серворегулювання БВГ.
 6. Яке призначення серворегулювання швидкості руху стрічки в СПМ?
 7. Поясніть алгоритм пошуку несправності системи серворегулювання ВВ.
 8. Яке призначення системи керування? Поясніть алгоритм пошуку несправності системи керування
 9. Яке призначення система контролю?
 10. Поясніть алгоритм пошуку несправності несправності системи контролю.
 11. Яке призначення цифрової шини І2С? Як здійснюється обмін інформації в шині І2С?
 12. Поясніть алгоритм пошуку несправностей в системній шині І2С.
 13. Поясніть призначення елементів тракту відеострічки.
 14. Поясніть призначення, конструкцію та принцип дії  перемикачів та датчиків СПМ.

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Регулювання та ремонт цифрових схем»

 1. Що таке логічний пробник? Як його використати для пошуку несправності?
 2. Як знайти несправність у схемі? Як знайти несправну мікросхему?
 3. Які особливості застосування мікросхем серії К155, К176, К561, К500(ТТЛ, КМОП, ЕЗЛ)?
 4. Як перевірити справність тригерів, лічильників, дешифраторів, шифраторів, мультиплексорів,  мультивібраторів?
 5. Методика пошуку несправностей в мікропроцесорних системах.
 6. Методика діагностики ІМС пам’яті, спеціалізованих ВІС, ІМС введення/ виведення інформації.

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Регулювання та ремонт програвачів CD»

 1. Яка конструкція компакт-диску?
 2. У чому полягає оптичний принцип зчитування інформації з компакт-диска?
 3. Як організована система автоматичного фокусування променя?
 4. Як організована система радіального стеження за доріжкою запису?
 5. Яка послідовність операцій при записі інформації на компакт-диск?
 6. У чому полягає операція перемежування - деперемежування і для чого вона використовується?
 7. Для чого потрібна інформація субкоду?
 8. Яка послідовність операцій при відтворенні інформації з компакт-диска?
 9. Яке призначення процесорів сервосигналів? Приведіть приклади інтегральних мікросхем?
 10. Яка організована схема контролю потужності випромінювання лазерного діода?
 11. Які функції виконує цифровий процесор сигналів?
 12. Яке призначення вихідних фільтрів нижніх частот? Як вони реалізуються?
 13. Як організовані схеми управління електродвигунами і котушками сервосистем?
 14. Як організовані схеми управління електродвигунами завантаження компакт-дисків?
 15. Яка конструкція багатодискових програвачів?
 16. Що таке режим самоконтролю програвачів компакт-дисків? Яку інформацію можна одержати?
 17. Які механічні регулювання виконуються в програвачах компакт-дисків?
 18. Як можна проконтролювати струм споживання лазерного діода?
 19. Які регулювання виконуються в схемі фокусування?
 20. Які регулювання виконуються в схемі радіального трекінгу?
 21. Як впливає величина посилення в петлях фокусування і радіального тренінгу на якість відтворення?
 22. Опишіть послідовність операцій при пошуку місця відмови в схемі (на прикладі приведеного алгоритму).

Контрольні питання для самостійної роботи  по  темі  «Регулювання та ремонт телеприймачів»

 1. Як оцінити статичне зведення променів?
 2. Як оцінити динамічне зведення променів?
 3. Для чого потрібно здійснювати регулювання балансу білого?
 4. Навіщо і коли потрібне розмагнічування маски кінескопа?
 5. Для чого потрібно здійснювати регулювання чистоти кольору?
 6. Які переваги кінескопів з компланарною системою ЕОП перед кінескопами з дельта образним розміщенням ЕОП?
 7. Для чого потрібно здійснювати регулювання чистоти кольору?
 8. Навіщо і коли потрібне розмагнічування маски кінескопа?
 9. Які прояви і способи ліквідації несправності:
 10. мікроконтролера керування,
 11. при  несправності ІМС пам’яті,
 12. при перевищенні напруги або перевантаженню по струму,
 13. при   несправності вторинного кола ІБЖ,
 14. при  несправності елементів схем вихідних каскадів стрічкової або кадрової розгорток,
 15. при несправності відео підсилювачів.
 16. Які функції сервісного меню?
 17. Зовнішні ознаки несправностей кінескопа
 18. Причини несправностей кінескопа
 19. Методи відновлення властивостей кінескопа.
 20. Поясніть алгоритм пошуку несправності в сучасному телеприймачі.
 21. Поясніть алгоритм пошуку несправності в ламповому телеприймачі.