Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Перелік питань до іспиту з предмету
"Основи регулювання та ремонту РЕА"

 
1.  Способи пошуку несправностей
2.  Метод локалізації функціональних груп
3.  Метод температур
4.  Застосування карти напруг для пошуку несправностей
5.  Діагностика пасивних компонентів
6.  Діагностика активних компонентів
7.  Особливості регулювання та контролю стабілізованих джерел живлення
8.  Пошук несправностей в імпульсному джерелі живлення
9.  Вимірювання та контроль параметрів підсилювачів звукової частоти
10. Діагностика ПЗЧ прямокутними імпульсами
11. Визначення частотних спотворень за допомогою прямокутних імпульсів
12. Регулювання ПЗЧ за постійним,  змінним струмом
13. Регулювання відео підсилювачів. Вимоги до АЧХ
14. Регулювання та настройка підсилювачів високої частоти
15. Застосування звукових пробників для пошуку несправностей в ПЗЧ
16. Пошук несправностей в ПЗЧ. Основні несправності
17. Послідовність регулювання приймача
18. Настройка амплітудного детектора
19. Настройка частотного детектора
20. Порядок настройки та регулювання тракту проміжної частоти
21. Спряження контурів приймача в одній точці
22. Спряження контурів приймача в двох точках
23. Спряження контурів приймача в трьох точках
24. Вимірювання та контроль параметрів АМ – приймача  
25. Вимірювання та контроль параметрів ЧМ – приймача
26. Пошук несправностей в АМ – приймачі
27. Пошук несправностей в ЧМ – приймачі. Пошук несправностей
      в АМ\ЧМ- приймачі
28. Метод подачі сигналу та його застосування при ремонті приймачів
29. Перевірки споживаючим струмом при ремонті приймачів
30. Технічне обслуговування СПМ – магнітофону. Типові несправності СПМ
31. Вимірювальні стрічки. Їх застосування для установки магнітних
      головок по висоті
32. Вимірювальні стрічки. Їх застосування для установки кута нахилу
      магнітних головок
33. Контроль параметрів магнітофона з допомогою вимірювальних стрічок
34. Установка магнітних по висоті, куту нахилу, паралельно напрямку
       руху стрічки без вимірювальних стрічок
35. Установка струму підмагнічування у магнітофоні з крізним каналом
36. Установкаструму підмагнічування у магнітофоні з
       універсальним каналом
37. Установка струму запису в магнітофоні з крізним каналом
38. Установка струму запису в магнітофоні з універсальним каналом
39. Типові несправності електронної частини магнітофона
40. Регулювання балансу білого , чистоти кольору
41. Регулювання статичного, динамічного зведення променю
      кольорового телеприймача
42. Випробувальні сигнали, таблиці. Оцінка якості роботи блоків
      телеприймача з допомогою випробувальних сигналів та таблиць
43. Висновки на основі ознак несправностей. Несправності кінескопа
44. Пошук та усунення несправностей в модулях кольоровості
45. Тестування каскадів стрічкової розгортки
46. «Прозвонка» вихідного трансформатора рядкової розгортки і
      відхиляючих котушок.
47. Перевірка трансформаторів з одно-каскадним помножувачем (ТДКС).
      Динамічне тестування кадрових відхиляющих котушок
48. Загальні несправності імпульсних блоків живлення
49. Послідовність пошуку несправностей імпульсних блоків живлення
      телеприймачів
50. Типові несправності імпульсних блоків живлення  телеприймачів
51. Діагностика роботи цифрових логічних елементів
52. Діагностика роботи цифрових комбінаційних елементів
53. Діагностика роботи мікропроцесорних схем
54. Діагностика роботи елементів пам’яті
55. Діагностика роботи схем паралельного вводу – виводу
56. Діагностика роботи схем послідовного вводу – виводу
57. Діагностика механізму приводу програвача CD
58. Діагностика роботи лазерної оптики – програвача CD. Регулювання
       лазера
59. Діагностика схем обробки сигналів програвача CD
60. Діагностика аудіо схем програвача CD
61. Діагностика систем автофокусування
62. Діагностика схем відстеження лазерного променя програвача CD
63. Настройка напрямляючих стойок
64. Настройка синхрозвукової головки
65. Система серворегулювання блоку відеоголовок
66. Несправності системи серворегулювання блоку відеоголовок
67. Серворегулювання швидкості руху стрічки в СПМ
68. Несправності системи серворегулювання ведучого валу
69. Системи керуваня. Несправності
70. Система контролю
71. Несправності системи контролю
72. Система вибору режимів роботи відеомагнітофона
73. Несправності завантаження касети, розправки стрічки, несправності
      руху стрічки
74. Цифровая шина І2С
75. Пошук несправностей в системній шині І2С
76. Несправність блоків, що підключаються до системної шини
77. Обмін інформації з використанням декількох системних шин
78. Пошук несправностей в системних шинах
79. Тракт відеострічки
80. Перемикачі та датчики СПМ
 

Задачі до іспиту