Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Розділ 1. Методи пошуку несправностей

Лекція 1.1.  Методи пошуку несправностей. Розглядаються такі питання: класифікація дефектів 
радіоапаратури, пасивні методи пошуку несправностей, активні методи пошуку несправностей, метод 
локалізації несправностей, метод температур. Переглянути   Скачати

Лекція 1.2. Діагностика пасивних компонентів. Розглядаються такі питання: звукові та  світлові пробники  для діагностики з'єднань; перевірка працездатності резисторів, конденсаторів, дроселів, ВЧ котушок індуктивностіі, силових та імпульсних трансформаторів, кварцових резонаторів. Переглянути Скачати

Лекція 1.3. Діагностика активних компонентів. Розглядаються такі питання: перевірка діодів, перевірка біполярних транзисторів, перевірка осцилографом напівпровідникових приладів, перевірка польових транзисторів, перевірка тиристорів, перевірка  мікросхем ІМС підсилювачів потужності, перевірка операційних підсилювачів (додаток А)Переглянути   Скачати  

Розділ 2. Діагностика та ремонт блоків живлення

Лекція 2.1.  Пошук несправностей в лінійних блоках живлення. Розглядаються такі питання: пошук несправностей в схемах випрямлячів. Пошук несправностей в схемах з стабілізатором напруги. Типові несправності в стабілізаторі напруги на ІМС LM317. Типові несправності в стабілізаторі з імпульсним регулюванням на базі LM3524. Переглянути   Скачати

Лекція 2.2  Регулювання та ремонт імпульсних джерел живлення. Розглядаються такі питання: особливості роботи імпульсних блоків живлення. Пошук несправностей в імпульсних блоках живлення. Переглянути   Скачати

Лекція 2.3. Контроль параметрів джерел живлення. Розглядаються такі питання: контроль параметрів не стабілізованих джерел живлення (коефіцієнт пульсації вихідної напруги, амплітуда пульсації, коефіцієнт фільтрації,  коефіцієнт згладжування). Контроль параметрів стабілізованих джерел живлення (коефіцієнт стабілізації від зміни напруги електромережі та опору навантаження компенсаційним методом). Переглянути  Скачати

Розділ 3. Регулювання та ремонт підсилювачів

 Лекція 3.1. Регулювання підсилювачів звукових частот .  Розглядаються такі питання: перевірка працездатності ПЗЧ; пошук несправностей в передпідсилювачах; пошук несправностей в підсилювачі потужності;  діагностика несправностей ПЗЧ по формі спотворень вихідного сигналу; діагностика ПЗЧ прямокутними імпульсами. Переглянути  Скачати

Лекція 3.2. Регулювання підсилювачів. Розглядаються такі питання: контроль параметрів підсилювачів звукових частот; методи пошуку несправностей у звуковій апаратурі; особливості регулювання підсилювачів високої частоти.  Переглянути    Скачати

Розділ 4. Регулювання та настройка магнітофонів

Лекція 4. Регулювання та настройка магнітофонів. Розглядаються такі питання: установка магнітних головок по висоті без вимірювальних стрічок.; установка магнітних головок паралельно площині руху стрічки; установка кута нахилу магнітних головок без вимірювільних стрічок; установка реверсивних магнітних головок; установка струму запису; установка струму підмагнічування; контроль настройки магнітофонів; основні несправності магнітофонів. Переглянути  Скачати

Розділ 5. Регулювання та ремонт радіоприймачів

Лекція 5. Регулювання та ремонт радіоприймальних пристроїв. Розглядаються такі питання: послідовність регулювання радіоприймача; контроль параметрів радіоприймача; методи діагностики працездатності радіоприймача. Переглянути  Скачати