Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

ЕОМ і мікропроцесори

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

Програмне забезпечення для роботи з мікроконтролерами та мікропроцесорами

     

AVR Studio 4.19

Текстовий редактор з підсвічуванням синтаксису, компілятор асемблера, симулятор, налагоджувач й інтерфейс із апаратними емуляторами

     

AVR Toolchain (WinAVR)

Компілятор мови C для МК сімейства AVR

     

AVR calculator

Baud Rate Calculator, Timer Calculator, TWI(I2C)  Calculator, Watchdog Calculator, FMUL Calculator, 32-bit Number Calculator, ASCII Calculator

     

AVR delay loop generator

Програмний генератор часових затримок

     

AVR Timer Calculator

Програма дозволяє визначити значення для настройки таймерів/ лічильників  м/к AVR для різних часових затримок

     

CodeVision AVR

Інтегрована середа розробки програмного забезпечення для м/к сімейства Atmel AVR. Включає: компілятор мови С та асемблер для AVR; генератор початкового коду з ініціалізацію периферійних пристроїв; модуль взаємодії з програматором; термінал.

     

Proteus Professional

Система схемотехнічного моделювання. Дозволяє моделювати роботу мікроконтролерів: 8051, ARM7, AVR, Motorola, PIC, MSP430, Basic Stamp.

     

Flowcode for AVR

Середа розробки з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом, що дозволяє розробляти програми для AVR - мікроконтролерів на рівні блок-схем

     

MikroPascal PRO for AVR

Потужний інструмент розробки програм для AVR мікроконтролерів на мові Pascal

     

BasCom AVR

Програмне середовищі для створення виконуваного коду мікроконтролерів сімейства AVR на мові високого рівня близького до стандартного Бейсік.

     

MCStudio

Інтегроване середовище розробки програмного забезпечення (IDE) для мікроконтролерів сімейства MCS-51

     

MPLAB

Інтегроване середовище розробки програмного забезпечення (IDE) для мікроконтролерів сімейства PICmicro фірми Microchip Technology Incorporated

     

OshonSoft

Графічне середовище розробки з інтегрованим симулятором (емулятором), компилятором Basic, асемблером, дісасемблером і відлагоджувачем. Складається з модулів: AVR Simulator, PIC Simulator, 8085 Simulator, Z80 Simulator

     

HiAsm

HiAsm або Конструктор програм - це система візуального проектування і розробки додатків, що не вимагає знання мов програмування та особливостей функціонування ОС, що дозволяє швидко і легко створювати невеликі програми.

Довідник по асемблеру для м/к AVR