Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

ЕОМ і мікропроцесори

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Арифметичні та логічні основи МП техніки

1.1.Системи числення. 2, 10, 8, 16, 2/10 системи числення. Переведення чисел з однієї системи в іншу. Представлення цілих та дробних чисел. Представлення позитивних та негативних чисел
1.2 Практична робота. Арифметичні дії над 2 числами. Операції додавання, віднімання, множення, ділення з двійковими числами
1.3. Алгебра логіки. Мінімізація логічних функцій. Карти Карно. Логічні функції, таблиця відповідності.Булева Алгебра. Перетворення та спрощення формул. Карти Карно для 2, 3, 4 змінних. Логічні схеми. Базіси І-НЕ, АБО-НЕ. Схеми з декількома виходами
1.4. Практична робота Застосування Карт Карно. Реалізація дешифратора 4х16, схеми керування матричним індикатором 5х8. Моделювання розроблених схем у середовищі ProteusПереглянути   Скачати

Розділ 2. Архітектура та структура МП та МПС

2.1 Основні поняття та визначення. Організація шин. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Мікропроцесор, мікропроцесорна система (МПС), мікропроцесорний комплект, мікроконтролер, мікроконтвертор, мікрокомп’ютер. Класифікація мікропроцесорів. Універсальні та спеціалізовані мікропроцесори. Системні шини.  Узагальнена структурна схема МПС Переглянути   Скачати
2.2 Архітектура МПС. Структура та функціонування МПС.
Архітектура мікропроцесорної системи. Структура та функціонування мікропроцесорної системи. Архітектура мікропроцесора i8085
Переглянути  Скачати
2.3 Режими роботи мікропроцесорної системи. Програмний  обмін інформацією. Обмін за перериваннями. Обмін з використанням прямого доступу до пам'яті. Синхронізація й послідовність дій мікропроцесора  i8085. Система переривань i8085 Переглянути  Скачати
2.4 Архітектурні особливості сучасних МП. RISC, CISC архітектура. Тактова частота ядра. Кеш пам’ять L1, L2. Динамічне виконання команд. Попереднє виконання команд. Буфер адрес переходів (ВТВ). Таблиця передісторії  розгалужень (ВНТ). Конвеєр. Hyper Threading. Напрям: CMP,  SMT,  EPIC Переглянути   Скачати
2.5 Адресний простір. Механізм адресації. Керування пам’яттю та зовнішніми пристроями. Адресний простір МПС. Механізм адресації. Режими адресації: пряма, пряма регістрова, безпосередня, непряма, непряма регістрова, сторінкова, індексна, відносна. Модулі пам’яті, сигнали керування. Методи розширення адресного простору. Переглянути  Скачати
2.6 Практична робота. Організація багатокристальної пам'яті. Ознайомлення з схемами підключення пам’яті та зовнішніх пристроїв (ЗП) до шин МПС. Виконання  практичних завдань з нарощування ємності ПЗП, ОЗП та організації банків пам’яті ПЗП, ОЗП. Принципи методів вікна, базових регистрів, банків та віртуальної пам’яті. Нарощування системної пам’яті при недостатній розрядності шини даних та адресної шини ІМС пам’яті.  Переглянути  Скачати
2.7 Будова персонального комп'ютера. Склад персонального комп’ютера (ПК). Структурна схема ПК з мостовою та хабовою архітектурою. Материнська плата. Південний та північний міст. Частота шини FSB. Шина пам’яті. Інтерфейси сучасних ПК.  Переглянути  Скачати  
2.8 Елементи пам'яті МПС. Основні відомості. Система параметрів. Класифікація. Принципи організації кеш-пам'яті. Запам'ятовуючі пристрої типу ROM(M), PROM, EPROM, EEPROM. Флеш-пам’ять. Статичні запам'ятовуючі пристрої. Побудова модулів оперативного запам’ятовувального пристрою динамічного типа. Динамічні запам'ятовувальні пристрої підвищеної швидкодії. Переглянути  Скачати