Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

ЕОМ і мікропроцесори

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

        Лабораторний практикум

У лабораторному практикумі розглянуто особливості програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів загального призначення виробництва Atmel, що об'єднані під загальною маркою AVR. Зважаючи на те, що мікроконтролери AVR на сьгоднішній день широко використовуються в побутових приладах та вимірювальній техніці, необхідно впровадження і вивчення їх в програмі вищої школи, як в теоретичному, так і в практичному аспектах, особливо при підготовці молодших спеціалістів за спеціальністю "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв". Перед виконанням лабораторних робіт потрібно ознайомитись з матеріалом, викладеним в даному лабораторному практикумі та в рекомендованій до відповідної роботи літературі. До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які виявили необхідну ступінь теоретичної підготовки. Захист проводиться на основі звітів до лабораторних робіт в обсязі, зазначеному в лабораторному практикумі та оформлених у відповідності з вимогами ДСТУ. Звіт з лабораторної роботи готується за індивідуальним завданням кожним студентом. До виконання лабораторних робіт потрібно мати систему команд для мікроконтролерів AVR, встановити програмне середовище AVR Studio та Proteus.
Лабораторна робота №1. АРХИТЕКТУРА МІКРОКОНТРОЛЕРА AT90S2313.ОРГАНІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ. КОМАНДИ ПЕРЕСИЛАННЯ ДАНИХ
Мета роботи: вивчення структури мікроконтролера AT90S2313, организацію пам’яті та форматів його команд, а також придбання початкових навичків програмування в кодах мікроконтролера з використанням команд передачі даних.
Лабораторна робота №2. КОМАНДИ ПЕРЕДАЧІ КЕРУВАННЯ. ОРГАГІЗАЦІЯ УМОВНИХ ПЕРЕХОДІВ
Мета роботи: вивчення організації адресного простору пам’яті програм мікроконтролера AT90S2313, програмних засобів керування ходом виконання програми, отримання навичків програмування циклічних алгоритмів в кодах мікроконтролера.
Лабораторна робота №3. ТЕХНОЛОГІЯ  ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ AVR
Мета роботи: вивчення способів програмування мікроконтролера AT90S2313, програмних засобів (AVR Studio) для відлагодження програмного забезпечення.
Лабораторна робота №4. АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ
Мета роботи: надбання навичок програмування арифметико – логічних операцій мікроконтролерів AVR.
Лабораторна робота №5. БІТОВІ ОПЕРАЦІЇ
Мета роботи: надбання навичок роботи з бітами регістрів загального та спеціального призначення мікроконтролера AT90S2313.
Лабораторна робота №6. ЗВЕРТАННЯ ДО EEPROM ПРИ ЧИТАННІ/ЗАПИСУ  
Мета роботи: вивчення організації EEPROM мікроконтролера AT90S2313, отримання навиків запису та читання EEPROM мікроконтролерів AVR
Лабораторна робота №7. СХЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Мета роботи: Отримання навичок виведення інформації на статичні індикатори. Розробка програм для мікроконтролера AT90S2313 для відображення цифрової інформації на індикаторах статичного типу.
Лабораторна робота №8. ОПИТУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ДАТЧИКІВ
Мета роботи: надбання навичок програмно-керованого введення інформації з дискретних датчиків та клавіатури до мікроконтролера AT90S2313.
Лабораторна робота №9. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ ІНДИКАЦІЇ
Мета роботи: Вивчення особливостей роботи динамічних цифрових індикаторів. Розробка програм для  мікроконтролера AT90S2313 відображення інформації на індикаторах динамічного  типу.