Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

ЕОМ і мікропроцесори

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

        Тестові завдання

Наведені тестові питання дають змогу перевірити себе на наявність базових знань і рекомендуються для проходження студентам денної та заочної форми навчання при підготовці до захисту лабораторних робіт та складання заліку з дисципліни "ЕОМ та мікропроцесори".
 

Тест до захисту лабораторної роботи 1

Тест до захисту лабораторної роботи 2

Тест до захисту лабораторної роботи 3

Тест до захисту лабораторної роботи 4

Тест до захисту лабораторної роботи 5

Тест до захисту лабораторної роботи 6

Тест до захисту лабораторної роботи 7

Тест до захисту лабораторної роботи 8

Тест до захисту лабораторної роботи 9

Тест до розділу "Архітектура та структура МП та МПС"

Тест до заліку