Конструювання, виробництво та технічне обслуговування

радіотехнічних пристроїв

ЕОМ і мікропроцесори

Кафедра "Радіотехніка"

     
 

 

 

 

 

      Контрольні роботи та завдання

Робочою навчальною програмою для студентів заочної форми навчання  з дисципліни “ЕОМ і мікропроцесори” передбачено виконання домашньої контрольної роботи. Варіант індивідуального завдання вибирається згідно номеру за навчальним журналом. Роботу необхідно виконати і зареєструвати в навчальній частині в термін не пізніше, як  за  1 місяць до початку сесії.
Фахівець в області цифрової схемотехніки повинен мати знання в способах опису функціонування цифрових схем на логічному і електричному рівнях, знати сучасну компонентну базу цифрової схемотехніки і  сфери її застосування, вільно орієнтуватися в промислових серіях інтегральних мікросхем і перспективах їх подальшого вдосконалення, опанувати методи побудови структур цифрових пристроїв і систем, включаючи засоби мікропроцесорної  техніки, тому за розділом "Архітектура та структура МП та МПС" передбачена обов'язкова контрольна робота (ОКР). Тривалість виконання ОКР - 1 година (40-45 хв.). Приклад завдання ОКР. Для схеми модуля  пам'яті :
1. Визначте об’єм ОЗП МПС.
2. Визначте об’єм  ПЗП МПС.
3. Наведіть організацію ІМС ОЗП
4. Наведіть організацію ІМС ПЗП
5. Намалюйте адресний простір МПС та покажіть де розташовані субмодулі ОЗП та ПЗП.
6. Визначте, який діапазон шістнадцятирічних адрес можуть активізувати модулі ОЗП.
7. Визначте, який діапазон шістнадцятирічних адрес можуть активізувати модулі ПЗП.
8. Визначте, чи можуть шістнадцятирічні адреси 607F, 57FA, 5F00, 15D0, AFF3 активізувати модулі  пам’яті, і якщо так, то які з них.
9. Наведіть схему керування субмодулями ОЗП , якщо початковий об’єм ОЗП збільшений у два рази.
10. Наведіть схему керування субмодулями ПЗП , якщо початковий об’єм ПЗП збільшений у два рази.
Метою  директорської контрольної роботи (ДКР) є перевірка знань з дисципліни "ЕОМ та мікропроцесори" та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій в повсякденній практичній та професійній діяльності майбутніх фахівців.
ДКР складається з двох завдань різної складності, які охоплюють матеріал дисципліни. Перше теоретичне питання складається з десяти тестових запитань, за правильну відповідь на всі запитання виставляється 10 балів. Друге питання передбачає аналіз модуля ОЗП і ПЗП 16 розрядної мікропроцесорної системи. За правильну відповідь виставляється 10 балів.
Для успішного виконання контрольної роботи необхідні такі передумови - вивчення і опрацювання матеріалу:
- підручника;
- конспекту лекцій;
- методичних посібників до практичних занять, лабораторних робіт;
- електронного підручника;
Тривалість виконання  ДКР - 2 години (80-90 хв.).

Метою  комплексної контрольної роботи (ККР) є перевірка залишкових знань з дисципліни "ЕОМ та мікропроцесори".
ККР складається з двох завдань різної складності, які охоплюють матеріал дисципліни. Перше теоретичне питання складається з десяти тестових запитань, за правильну відповідь на всі запитання виставляється 10 балів. Друге питання передбачає аналіз модуля ОЗП і ПЗП 16 розрядної мікропроцесорної системи. За правильну відповідь виставляється 10 балів.
Для успішного виконання контрольної роботи необхідні такі передумови - вивчення і опрацювання матеріалу:
- підручника;
- конспекту лекцій;
- методичних посібників до практичних занять, лабораторних робіт;
- електронного підручника;
Тривалість виконання  ККР - 1 година (40-45 хв.).